Αποτελέσματα αξιολόγησης υπηρεσιών ατομικής δοσιμέτρησης

 Το Τμήμα Δοσιμετρίας διενεργεί έρευνες αποτύπωσης της ικανοποίησης των πελατών του από την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του, βάσει ερωτηματολογίου που αποστέλλει στα συνεργαζόμενα εργαστήρια, με σκοπό να διερευνηθεί ο βαθμός ικανοποίησης. Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο ηλεκτρονικά.

Η τελευταία έρευνα ολοκληρώθηκε το 2018 με σκοπό:

1) την ποσοτικοποίηση του βαθμού ικανοποίησης των εργαστηρίων που κάνουν χρήση των υπηρεσιών του Τμήματος Δοσιμετρίας (ΤΔ), 
2) τον εντοπισμό προβλημάτων και
3) τη λήψη μέτρων για την βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών του.

Στάλθηκαν 1400 ερωτηματολόγια από τα οποία επιστράφηκαν τα 567 (ποσοστό ~40%). Το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε 7 ερωτήσεις κλίμακας, 1 κλειστή ερώτηση τύπου (ναι/ όχι) και 2 ανοικτού τύπου ερωτήσεις.
Ζητήθηκε να εκφραστεί ο βαθμός ικανοποίησης για θέματα που αφορούν στις υπηρεσίες του Τμήματος Δοσιμετρίας, βαθμολογώντας το κάθε ερώτημα με βάση την πεντάβαθμη κλίμακα τύπου Likert, όπου διαβαθμίζεται από το 1 που αντιστοιχεί στο ‘πολύ δυσαρεστημένος/η’ έως το 5 που αντιστοιχεί στο ‘πολύ ικανοποιημένος/η’. Στις ερωτήσεις ανοιχτού τύπου ζητήθηκε να αναφερθούν τα προβλήματα και τα παράπονα που έχουν, καθώς και τυχόν υποδείξεις-προτάσεις για βελτίωση. Τέλος, στο ερωτηματολόγιο ζητούνται προαιρετικά στοιχεία επικοινωνίας για να υπάρξει άμεση απάντηση σε περίπτωση παραπόνου ή προβλήματος.  Ο μέσος όρος του βαθμού ικανοποίησης ανά ερώτηση φαίνεται στο σχήμα 1:

 

Διάγραμμα 1: Μέσος όρος του βαθμού ικανοποίησης σε κλίμακα από 1 έως 5 για τις ερωτήσεις 1.1 έως 1.7 (Ν=567 ερωτηματολόγια)

Στο σχήμα 2 φαίνεται η συχνότητα εμφάνισης του βαθμού ικανοποίησης ανά ερώτηση. Στις περιπτώσεις όπου εκφράστηκε χαμηλός βαθμός ικανοποίησης, όπως φαίνεται αναλυτικά και στο σχήμα 2, αναφέρθηκαν τα εξής: δυσκολία επικοινωνίας με το προσωπικό της ΕΕΑΕ, καθυστέρηση παραλαβής δοσιμέτρων, καθυστέρηση έναρξης δοσιμέτρησης, παροχή γενικών πληροφοριών και όχι εξειδικευμένων στην ιστοσελίδα της ΕΕΑΕ για δοσιμέτρηση.

Διάγραμμα 2: Συχνότητα εμφάνισης του βαθμού ικανοποίησης για τις ερωτήσεις 1.1 έως 1.7 (Ν=567 ερωτηματολόγια)

Για το αν υπήρξαν προβλήματα με την ποιότητα των υπηρεσιών του Τμήματος Δοσιμετρίας το 99% απάντησε ‘ΟΧΙ’. Στην ερώτηση ‘‘Τι θα μας προτείνατε για την βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας;’’, υπήρξαν 79 σχόλια. Από αυτά τα 45 ήταν θετικά σχόλια και τα υπόλοιπα 34 αφορούσαν:

  • Θέματα εκπαίδευσης, έντυπης και ηλεκτρονικής ενημέρωσης (10 σχόλια)
  • Άλλες υπηρεσίες της ΕΕΑΕ όπως π.χ για την μέτρηση Ραδονίου, 
  • Προτάσεις για βελτίωση που αφορούσαν κυρίως το κλιπ που στηρίζεται το δοσίμετρο, τα δοσιμέτρων άκρων και επίσης για ηλεκτρονική ενημέρωση της ατομικής δοσιμέτρησης
  • Ένα σχόλιο για μείωση του κόστους.

 Δείτε τα αποτελέσματα της έρευνας του 2013.

 

ΑΠΟΔΟΧΗ COOKIES
Το eeae.gr χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.
Διαβάστε περισσότερα ΑΠΟΔEΧOMAI
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd