Ο μηνιαίος κύκλος δοσιμέτρησης

Ο κύκλος της δοσιμέτρησης

Η ατομική δοσιμέτρηση ακολουθεί έναν μηνιαίο κύκλο, με εξαίρεση τα δοσίμετρα νετρονίων που μετρώνται κάθε δίμηνο.

Μηνιαίος κύκλος δοσιμέτρησης

 • Παραλαβή και έλεγχος πιθανής ραδιομόλυνσης
 • Αποσυσκευασία
 • Μετρήσεις και υπολογισμός δόσης
 • Συσκευασία
 • Επικόλληση ετικέτας
 • Αποστολή δοσιμέτρων και πιστοποιητικών

Για τη μέτρηση των δοσιμέτρων χρησιμοποιούνται αυτόματοι μετρητές. Ο επιπρόσθετος βοηθητικός εξοπλισμός περιλαμβάνει κλιβάνους, καταγραφικό σύστημα και ακτινοβολητές. Κατά τη διάρκεια των μετρήσεων οι καμπύλες αίγλης των δοσιμέτρων παρουσιάζονται τόσο στην οθόνη των μετρητών όσο και στην οθόνη ενός συνδεδεμένου υπολογιστή, ενώ παράλληλα με τη μέτρηση το σήμα των δοσιμέτρων μηδενίζεται. Στη συνέχεια ελέγχεται η καμπύλη αίγλης του κάθε δοσιμέτρου και αποθηκεύεται σε αρχεία για τον υπολογισμό της δόσης στο τέλος του μήνα.

Τα δοσίμετρα που μετρήθηκαν είναι έτοιμα προς διάθεση για τον επόμενο μήνα.

Με βάση το σύστημα ποιότητας του εργαστηρίου γίνεται καθημερινό, εβδομαδιαίο και μηνιαίο back-up των διαφόρων αρχείων. Ο πλήρης ποιοτικός έλεγχος του συστήματος έγινε κατά την παραλαβή του και πραγματοποιείται κάθε φορά που παραλαμβάνεται νέο υλικό (μετρητές και δοσιμετρικό υλικό). Παράλληλα, γίνεται συστηματικός έλεγχος των μετρητών και βαθμονόμησή τους σε καθημερινή, μηνιαία και ετήσια βάση, έτσι ώστε να προσδιοριστούν οι συντελεστές που μετατρέπουν το φωτεινό σήμα σε δόση και να προσδιοριστούν οι τιμές παραμέτρων ενδεικτικών της λειτουργίας του. Τα αποτελέσματα των ποιοτικών ελέγχων φυλάσσονται σε ειδικά αρχεία βάσει του συστήματος ποιότητας.

Οι μετρήσεις γίνονται σύμφωνα με μεθοδολογία που έχει αναπτυχθεί στο εργαστήριο, καθώς και στις σχετικές αναφορές:

 • ICRP 75: 1997, General Principles for the Radiation Protection of Workers
 • IAEA GSG-7: 2018, Occupational Radiation Protection
 • EUR RP 160: 2009, Technical Recommendations for Monitoring Individuals Occupationally Exposed to External Radiation
 • IAEA GSR Part 3: 2014, Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety Standards
 • Προεδρικό διάταγμα 101/2018, ΦΕΚ 194/Α/20.11.2018, Θέσπιση Κανονισμών Ακτινοπροστασίας
 • IEC 62387:2020 “Radiation protection instrumentation – Dosimetry systems with integrating passive detectors for individual, workplace and environmental monitoring of photon and beta radiation”
 • IEC TR 62461:2015 Radiation protection instrumentation - Determination of uncertainty in measurement
ΑΠΟΔΟΧΗ COOKIES
Το eeae.gr χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.
Διαβάστε περισσότερα ΑΠΟΔEΧOMAI
Our website is protected by DMC Firewall!