Αναδρομή στην ιστορία

Η ιστορία της ΕΕΑΕ ξεκινά το 1954, έτος κατά το οποίο ιδρύεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα φορέας με σκοπό την προώθηση των ειρηνικών εφαρμογών της πυρηνικής ενέργειας και τεχνολογίας, με την επωνυμία "Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας". Ακολούθησε ο διαχωρισμός της από το ερευνητικό κέντρο Δημόκριτος, η ανασύστασή της το 1987 και η καθιέρωση της σύγχρονης λειτουργίας της, ως ρυθμιστική αρχή, μέσω του ν. 4310/2014. Κάποια από τα καθοριστικά σημεία για την πορεία και την εξέλιξη του οργανισμού από το 1954 έως σήμερα παρουσιάζονται στο ακόλουθο σχήμα.

2017
22/09/2017

Επέτειος 30 ετών ρυθμιστικού ρόλου ΕΕΑΕ

Επέτειος 30 ετών από την έκδοση του ν.1733/1987, βάσει του οποίου ανασυστάθηκε η ΕΕΑΕ και καθιερώθηκε ο ρυθμιστικός ρόλος της.
2014
08/12/2014

Νέο νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας ΕΕΑΕ

Νέο νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας ΕΕΑΕ, ως ρυθμιστική αρχή με πλήρη ανεξαρτησία (ν. 4310/2014). Μετατροπή σε ΝΠΔΔ με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Ενίσχυση του ελεγκτικού και ρυθμιστικού της ρόλου.
2012
12/10/2012

Αναγνώριση της ΕΕΑΕ ως διεθνούς Περιφερειακού Εκπαιδευτικού Κέντρου

Αναγνώριση της ΕΕΑΕ ως διεθνούς Περιφερειακού Εκπαιδευτικού Κέντρου - Κύρωση με νόμο της μακροπρόθεσμης συμφωνίας με IAEA.
2001
1997
16/05/1997

Ανάθεση αρμοδιότητας για μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες

Η αρμοδιότητα για τις τεχνητά παραγόμενες μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες (π.χ. ηλεκτρομαγνητικά πεδία) ανατίθεται στην ΕΕΑΕ.
1987
22/09/1987

Ανασύσταση της ΕΕΑΕ.

Ανασύσταση της ΕΕΑΕ με τον ν. 1733/1987.
1985
08/02/1985

Επανίδρυση της ΕΕΑΕ ως αποκεντρωμένη δημόσια υπηρεσία.

Επανίδρυση της ΕΕΑΕ ως αποκεντρωμένη δημόσια υπηρεσία, ως όργανο της Πολιτείας για θέματα πυρηνικής ενέργειας, πυρηνικής τεχνολογίας και ακτινοπροστασίας. Ίδρυση του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και ταυτόχρονος διαχωρισμός λειτουργίας από την ΕΕΑΕ που ισχύει έως σήμερα.
1968
20/06/1968

Λειτουργία Κέντρου Πυρηνικών Ερευνών Δημόκριτος

Ξεκινά τη λειτουργία του το Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών Δημόκριτος, εντός της τότε ΕΕΑΕ
1954
26/02/1954

Ίδρυση ΕΕΑΕ

Ιδρύεται για πρώτη φορά οργανισμός με σκοπό την προώθηση των ειρηνικών εφαρμογών της πυρηνικής ενέργειας και τεχνολογίας και επωνυμία «Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας»
Our website is protected by DMC Firewall!