Ιατρικά εργαστήρια ακτινοβολιών - Συγκεντρωτικοί Πίνακες ανά Περιφέρεια

Μέσω αυτής της εφαρμογής έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για τα ιατρικά εργαστήρια ακτινοβολιών (ακτινοδιάγνωση, πυρηνική ιατρική, ακτινοθεραπεία και μαγνητική τομογραφία). Ειδικότερα, οι πληροφορίες αυτές αφορούν:

  • στα στοιχεία (όνομα, κατηγορία, διεύθυνση) των εργαστηρίων ακτινοδιάγνωσης, πυρηνικής ιατρικής, ακτινοθεραπείας ή μαγνητικής τομογραφίας,
  • στον εξοπλισμό, στα συστήματα ακτινοβολιών και σε εξειδικευμένες πρακτικές/τεχνικές που εφαρμόζονται,
  • στους υπεύθυνους ιατρούς και τους υπεύθυνους ακτινοπροστασίας,
  • στην πιστοποίηση από πλευράς ακτινοπροστασίας από την ΕΕΑΕ: αναρτάται το πιστοποιητικό καταλληλότητας και ειδική άδεια λειτουργίας της ΕΕΑΕ ή οι συστάσεις από πλευράς ακτινοπροστασίας που έχουν κοινοποιηθεί στο εργαστήριο.

Θα βρείτε πληροφορίες για εργαστήρια στην περιοχή που σας ενδιαφέρει, επιλέγοντας την περιοχή με κλικ επάνω στο χάρτη ή πληκτρολογώντας τη διεύθυνση στο αντίστοιχο πεδίο αριστερά της οθόνης σας. Κάτω αριστερά στον χάρτη μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο εμφάνισης των εργαστηρίων: ανά περιφερειακή ενότητα, ανά δήμο ή με βάση τον ταχυδρομικό κώδικα.

Σημειώσεις:

  1. Η εφαρμογή βασίζεται σε στοιχεία που έχουν υποβληθεί στην ΕΕΑΕ στο πλαίσιο της αδειοδότησης των εργαστηρίων. Η εφαρμογή είναι δυναμική και τα στοιχεία επικαιροποιούνται συστηματικά.
  2. Η ειδική άδεια λειτουργίας εκδίδεται με βάση το πιστοποιητικό καταλληλότητας και έχει διάρκεια ισχύος 5 έτη για τα εργαστήρια ακτινοδιάγνωσης και ακτινοθεραπείας και 3 έτη για τα εργαστήρια πυρηνικής ιατρικής.
  3. Από τις 8.12.2014 η ειδική άδεια λειτουργίας των εργαστηρίων εκδίδεται από την ΕΕΑΕ. Στη συγκεκριμένη εφαρμογή δεν έχουν αναρτηθεί άδειες που έχουν εκδοθεί το προηγούμενο διάστημα από άλλη διοικητική αρχή (Περιφέρεια).
  4. Πιθανή αναντιστοιχία ανάμεσα στα στοιχεία που αναφέρονται στο πιστοποιητικό καταλληλότητας (π.χ. υπεύθυνος εργαστηρίου) με τα στοιχεία που εμφανίζονται σε άλλα σημεία της εφαρμογής οφείλονται σε αλλαγές που έγιναν μετά την έκδοση του πιστοποιητικού.
  5. Ορισμένα εργαστήρια απεικονίζονται σε περισσότερες από μια Περιφέρειες ή Δήμους, γιατί ο ταχυδρομικός κώδικας των διευθύνσεων τους είναι κοινός.
  6. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε τυχόν λάθη σε επιμέρους στοιχεία, εκτός των στοιχείων γεωγραφικού υποβάθρου που χρησιμοποιούνται για τον χάρτη (ιδιοκτησία του Google/open street map), παρακαλείσθε να μας τα αναφέρετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@eeae.gr.

Καλή πλοήγηση!

Τα αναγραφόμενα στοιχεία στον χάρτη εξαρτώνται από τις ρυθμίσεις του υπολογιστή. Η ΕΕΑΕ δεν υπέχει ευθύνη επί της ορθότητας των αναγραφόμενων στοιχείων στον χάρτη.


DMC Firewall is a Joomla Security extension!