Χάρτης ραδονίου

Μέσω αυτής της εφαρμογής έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις συγκεντρώσεις ραδονίου (Bq/m3) στον αέρα σε κατοικίες σε περιοχές της Ελλάδας.

Ο μέσος όρος ανά γεωγραφική περιοχή απεικονίζεται εκεί όπου το δείγμα (πλήθος κατοικιών) είναι στατιστικά αντιπροσωπευτικό. Με χρώμα απεικονίζονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων στις περιοχές, όπου η επισκόπηση ραδονίου θεωρείται κατ’ αρχήν ολοκληρωμένη. Εφόσον πραγματοποιηθούν συμπληρωματικές μετρήσεις, αυτές θα ενσωματωθούν.

Οι μετρήσεις είναι σε εξέλιξη ή θα δρομολογηθούν στο εγγύς μέλλον. Ο εθνικός χάρτης συγκεντρώσεων ραδονίου θα ολοκληρωθεί σταδιακά.

Καλή πλοήγηση!

Τα αναγραφόμενα στοιχεία στον χάρτη εξαρτώνται από τις ρυθμίσεις του υπολογιστή.
Η ΕΕΑΕ δεν υπέχει ευθύνη επί της ορθότητας των αναγραφόμενων στοιχείων στον χάρτη.
Our website is protected by DMC Firewall!