Καλωσήρθατε στο νέο διαδικτυακό τόπο

της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας!

Η ΕΕΑΕ αλλάζει σελίδα και εξελίσσει τον διαδικτυακό της τόπο σε μια σύγχρονη, εύχρηστη και λειτουργική πύλη ενημέρωσης και εξυπηρέτησης για τα θέματα ακτινοβολιών, ακτινοπροστασίας και πυρηνικής ασφάλειας.

Σας προσκαλούμε να περιηγηθείτε στις ανανεωμένες σελίδες και να μας στείλετε σχόλια και τυχόν προτάσεις βελτίωσης.

Καλή πλοήγηση!

Πόση ακτινοβολία δεχόμαστε στην Ελλάδα;

Την απάντηση στην ερώτηση "Πόση ακτινοβολία δεχόμαστε στην Ελλάδα" θα δώσει για πρώτη φορά η ΕΕΑΕ σε εκδήλωσή της στις 15 Οκτωβρίου 2015.

Ο υπολογισμός της μέσης ετήσιας δόσης ακτινοβολίας και η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας ενημέρωσης ήταν το αντικείμενο του έργου «Ολιστική εκτίμηση της ακτινικής επιβάρυνσης του πληθυσμού και ανάπτυξη εθνικού πληροφοριακού συστήματος για τις ακτινοβολίες» με την κωδική ονομασία ΠΡΙΣΜΑ που η ΕΕΑΕ ανέλαβε να υλοποιήσει στο πλαίσιο της δράσης της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας “ΚΡΗΠΙΣ” του ΕΣΠΑ 2007-2013, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ραδιενεργά απόβλητα: η εθνική πολιτική διαχείρισης εκδόθηκε σε ΦΕΚ

Ολοκληρώθηκε στις αρχές Αυγούστου 2015 η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση των σχεδίων νομοθετημάτων που εισηγήθηκε η ΕΕΑΕ και αφορούν στη θέσπιση εθνικού νομοθετικού, ρυθμιστικού και οργανωτικού πλαισίου για την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων.

Γνώρισε την ΕΕΑΕ

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) είναι η αρμόδια αρχή για τον έλεγχο, τη ρύθμιση και την εποπτεία του τομέα πυρηνικής ενέργειας, πυρηνικής τεχνολογίας, ραδιολογικής, πυρηνικής ασφάλειας και ακτινοπροστασίας. Είναι τεχνολογικός φορέας, έχει χαρακτήρα Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και απολαμβάνει πλήρους διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας. Υπάγεται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και εποπτεύεται από αυτόν.

Τελευταία νέα

Σε δύο εκδηλώσεις, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, θα παρουσιαστεί το έργο Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων από την ανάδοχο εταιρεία, καθώς βαίνει προ  [ ... ]

Περισσότερα

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό σε Ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για τη  [ ... ]

Περισσότερα

Στο πλαίσιο της δράσης της ΓΓΕΤ "ΚΡΗΠΙΣ" του ΕΣΠΑ 2007-2013, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, η ΕΕΑΕ ανέλαβε το έργο "Ολιστική εκτ  [ ... ]

Περισσότερα

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. και σε συνεργασία με την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) θα υλοποιηθεί πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο «Α  [ ... ]

Περισσότερα

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) αλλάζει σελίδα και εξελίσσει τον διαδικτυακό της τόπο eeae.gr σε μια σύγχρονη, εύχρηστη και λειτουργική πύλη ενημέρωσης ?  [ ... ]

Περισσότερα

Μαθαίνουμε για τις ακτινοβολίες στο 2ο Athens Science Festival Η ακτινοβολία είναι παντού γύρω μας: προέρχεται από το φυσικό περιβάλλον και διάφορες τεχνητές πηγές, τη χρησιμ?  [ ... ]

Περισσότερα

Ανάληψη αντιπροεδρίας Ομάδας Ευρωπαίων Ρυθμιστών Πυρηνικής Ασφάλειας (ENSREG) Με ομόφωνη απόφαση των μελών της Ομάδας Ευρωπαίων Ρυθμιστών Πυρηνικής Ασφάλειας (European N  [ ... ]

Περισσότερα

www.eeae.gr : ενημέρωση και εξυπηρέτηση για τις ακτινοβολίες με ένα κλικ! Ενίσχυση της διαφάνειας, αξιόπιστη ενημέρωση των πολιτών για θέματα ακτινοβολιών, άμεση εξυπηρ?  [ ... ]

Περισσότερα

Στο πλαίσιο της δράσης της ΓΓΕΤ "ΚΡΗΠΙΣ" του ΕΣΠΑ 2007-2013, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, η ΕΕΑΕ ανέλαβε το έργο "Ολιστική εκτ  [ ... ]

Περισσότερα

Στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Γενική Διεύθυνση Υγείας και Καταναλωτών (DG SANCO) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η Ελληνική  [ ... ]

Περισσότερα

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, ως αρμόδια ρυθμιστική αρχή σε θέματα ραδιολογικής προστασίας και πυρηνικής ασφάλειας, διοργάνωσε στην Αθήνα, το απόγευμα τ  [ ... ]

Περισσότερα

Στο πλαίσιο ημερίδας για την υπολογιστική τομογραφία που διοργάνωσε η Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος, η ΕΕΑΕ πραγματοποίησε παρουσίαση με τίτλο: "Νεότ?  [ ... ]

Περισσότερα

Στο πλαίσιο του 2ου Ελληνικού Συνεδρίου Ογκολογίας, η ΕΕΑΕ πραγματοποίησε παρουσίαση με τίτλο: "Εξωτερικός Έλεγχος Ποιότητας (External Quality Audit) στην Ακτινοθεραπεία σ  [ ... ]

Περισσότερα

Στο πλαίσιο διοργάνωσης από το Υπουργείο Υγείας ημερίδας με θέμα "Περιβάλλον και Υγεία", η ΕΕΑΕ πραγματοποίησε παρουσίαση με τίτλο: "Προστασία από ιοντίζουσες ακ  [ ... ]

Περισσότερα

Στο πλαίσιο διοργάνωσης από την Ελληνική Εταιρεία Πυρηνικής Ιατρικής και Μοριακής Απεικόνισης, σε συνεργασία με την Ένωση Φυσικών Ιατρικής Ελλάδας, μετεκπαιδευτι  [ ... ]

Περισσότερα

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα "Marine Ecosystems and Industries at Risk: Impact of Multiple Stressors".

Περισσότερα

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) και ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) διοργανώνουν workshop θέμα "Food Safety - Challenges for Developing Countries". Η συνάντηση θα πραγμα  [ ... ]

Περισσότερα

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας διοργανώνει, στο πλαίσιο του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας RER/6/028 "Establishing Quality Assurance/Quality Control in X Ray Diagnostics", εκπαιδευτικό σεμ?  [ ... ]

Περισσότερα

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (IAEA) διοργανώνει την πρώτη τεχνική συνάντηση με θέμα "Divertor Concepts". Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη από 29 Σεπτεμβρί?  [ ... ]

Περισσότερα