Η ΕΕΑΕ και εξουσιοδοτημένα από αυτή συνεργεία πραγματοποίησαν το 2015 ελέγχους και επί τόπου μετρήσεις σε 1.731 σταθμούς κεραιών σε όλη τη χώρα.
Οι 1.671 σταθμοί ελέγχθηκαν αυτεπάγγελτα.
Υπερβάσεις των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού διαπιστώθηκαν σε
13 περιπτώσεις
, εκ των οποίων καμία εντός αστικού ιστού.

Image is not available

Χρήση ακτινοβολιών σε
ιατρεία μικρών ζώων

Η λειτουργία ακτινολογικών συστημάτων σε ιατρεία μικρών ζώων υπόκειται σε ρυθμιστικό έλεγχο και διέπεται από απαιτήσεις των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΕΑΕ, περισσότερα από 290 ιατρεία μικρών ζώων σε όλη τη χώρα διαθέτουν κλασικά συστήματα ακτινογράφησης για λήψεις απλών ακτινογραφιών.
Η ΕΕΑΕ συνεισφέρει ενεργά στην επιμόρφωση των κτηνιάτρων σε θέματα ακτινοπροστασίας και στην παροχή πληροφόρησης.

Image is not available

Διεθνής αξιολόγηση
εκπαιδευτικών δράσεων ΕΕΑΕ

Η ΕΕΑΕ υποβλήθηκε σε δεύτερη διεθνή αξιολόγηση αναφορικά με τις εκπαιδευτικές της δραστηριότητες και δημοσιεύει την τελική έκθεση με τα συμπεράσματα και τις προτάσεις των αξιολογητών.

Image is not available

Πόση ακτινοβολία δεχόμαστε
στην Ελλάδα;

Για πρώτη φορά υπολογίστηκε, ως μέρος του έργου "Εκτίμηση της ακτινικής επιβάρυνσης του πληθυσμού και ανάπτυξη εθνικού πληροφοριακού συστήματος για τις ακτινοβολίες" (ΠΡΙΣΜΑ), η μέση ετήσια δόση ακτινοβολίας που δέχεται ο κάτοικος στην Ελλάδα από φυσικές και τεχνητές πηγές ακτινοβολίας. H μέση ετήσια ενεργός δόση είναι συνολικά 4,5 mSv ανά άτομο: 2,7 mSv από φυσικές πηγές ακτινοβολίας και 1,8 mSv από τις διαγνωστικές ιατρικές πρακτικές.

Image is not available

Ιατρικές εξετάσεις με ακτινοβολίες

Οι ιοντίζουσες ακτινοβολίες βρίσκουν σημαντικές διαγνωστικές και θεραπευτικές εφαρμογές στην ιατρική.
Η ΕΕΑΕ, στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από το ΕΣΠΑ 2007-2013 προγράμματος «ΚΡΗΠΙΣ», πραγματοποίησε εκτίμηση της συλλογικής δόσης του γενικού πληθυσμού και της «μέσης ενεργού δόση ανά άτομο του πληθυσμού» από τις ιατρικές εφαρμογές.
Στη χώρα μας η μέση ετήσια ενεργός δόση ανά άτομο του πληθυσμού από το σύνολο των ιατρικών εξετάσεων εκτιμάται 1.8 mSv/άτομο. Η δόση αυτή είναι συγκρίσιμη με εκείνη που δεχόμαστε από την παραμονή μας στο φυσικό περιβάλλον για 9 μήνες.

Image is not available

Μετρήστε το ραδόνιο στο σπίτι σας

Το ραδόνιο είναι ένα φυσικό ραδιενεργό αέριο που λόγω της παρουσίας του στο έδαφος, στα πετρώματα και στο νερό, καθώς και στα προερχόμενα από αυτά οικοδομικά υλικά, βρίσκεται σε όλα τα κτίρια. Η υψηλή συγκέντρωση ραδονίου ενέχει σημαντικό κίνδυνο για την υγεία.
Οι συγκεντρώσεις ραδονίου που ανιχνεύονται στην Ελλάδα είναι συγκρίσιμες με αυτές που παρατηρούνται σε άλλες χώρες.
Η μέτρηση που συνιστά η ΕΕΑΕ παρέχει ακριβή αποτελέσματα για τη συγκέντρωση ραδονίου σε εσωτερικούς χώρους, μέσω μιας εύκολης και οικονομικής διαδικασίας.

Image is not available

Γνώρισε την ΕΕΑΕ

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) είναι η αρμόδια αρχή για τον έλεγχο, τη ρύθμιση και την εποπτεία του τομέα πυρηνικής ενέργειας, πυρηνικής τεχνολογίας, ραδιολογικής, πυρηνικής ασφάλειας και ακτινοπροστασίας.Είναι τεχνολογικός φορέας, έχει χαρακτήρα Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και απολαμβάνει πλήρους διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας. Υπάγεται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και εποπτεύεται από αυτόν.

Η ΕΕΑΕ ανακοινώνει τα συγκεντρωτικά στοιχεία μετρήσεων ελέγχων και επί τόπου μετρήσεων των επιπέδων των υψίσυχνων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στο περιβάλλον σ  [ ... ]

Κατηγορία: ΑνακοινώσειςΠερισσότερα

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) διοργανώνει διεθνές συνέδριο με θέμα "Applications of Radiation Science and Technology" (ICARST-2017). Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη ?  [ ... ]

Κατηγορία: Σεμινάρια άλλων φορέωνΠερισσότερα

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) διοργανώνει Workshop με θέμα "Development of Harmonized QC Protocols for Diagnostic Radiology" στο πλαίσιο του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας RER/  [ ... ]

Κατηγορία: Περιφερειακά Προγράμματα ΙΑΕΑ ...Περισσότερα

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) διοργανώνει Workshop με θέμα "Radioactive waste management program alignment with national policy, disposal options and waste acceptance criteria" στο πλαίσιο του Προγράμμ  [ ... ]

Κατηγορία: Περιφερειακά Προγράμματα ΙΑΕΑ ...Περισσότερα
Our website is protected by DMC Firewall!