Αδειοδότηση

Η άσκηση οποιασδήποτε πρακτικής με ακτινοβολίες που εκπέμπονται από φυσικές ή τεχνητές πηγές προϋποθέτει την έκδοση ειδικής άδειας. Με στόχο την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας που προβλέπουν τον ρυθμιστικό έλεγχο της χρήσης ακτινοβολίας και ραδιενεργών πηγών, οι άδειες που εκδίδονται μπορούν να διακριθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες:

α. στις άδειες που αφορούν στις εγκαταστάσεις όπου εγκαθίστανται συστήματα ακτινοβολιών και

β. στις άδειες που αφορούν στη χρήση ραδιενεργών πηγών.

Η ΕΕΑΕ είναι πλέον από τα τέλη του 2014 και αδειοδοτούσα αρχή για τα ιατρικά εργαστήρια ακτινοβολιών (Ν. 4310/2014). Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνη με τις διεθνείς πρακτικές, συμβάλλει στην ολοκληρωμένη προσέγγιση του ρυθμιστικού και κανονιστικού πλαισίου της ασφάλειας των ακτινοβολιών και στη βελτιστοποίηση του μηχανισμού ακτινοπροστασίας στη χώρα.

Ενεργοποιώντας υπηρεσίες μονοαπευθυντικής διαδικασίας αδειοδότησης (one-stop shop) η ΕΕΑΕ στοχεύει στην απλοποίηση και τον εξορθολογισμό της διαδικασίας αδειοδότησης των εργαστηρίων ακτινοβολιών, με κύριο χαρακτηριστικό τη σημαντική μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης αιτήσεων για την έκδοση, ανανέωση ή τροποποίηση της ειδικής άδειας λειτουργίας. Ο μέσος χρόνος για την ολοκλήρωση από την ΕΕΑΕ των διαδικασιών αδειοδότησης εργαστηρίων ακτινοθεραπείας, πυρηνικής ιατρικής και ακτινολογικών αναμένεται να είναι 30, 40 και 60 ημέρες αντίστοιχα.

Η ΕΕΑΕ, μέσα από τον διαδικτυακό της τόπο, παρέχει στους επαγγελματίες τη δυνατότητα για ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών για την αδειοδότηση των εργαστηρίων, καθώς και άλλες διαδικτυακές υπηρεσίες, όπως είναι η υποβολή ενημερωτικών στοιχείων για διαγνωστικές και θεραπευτικές πράξεις ακτινοβολιών για στατιστική χρήση, η ενημέρωση για τις δόσεις ακτινοβολίας που λαμβάνουν χιλιάδες επαγγελματικά εκτιθέμενοι σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες κ.α.

Με εξαίρεση την άδεια σκοπιμότητας που εκδίδεται από την οικεία Περιφέρεια, όλα τα υπόλοιπα είδη αδειών εκδίδονται από την ΕΕΑΕ (ν. 4310/2014).

Ενθαρρύνεστε να επικοινωνείτε με την ΕΕΑΕ για θέματα αδειοδότησης εργαστηρίων ακτινοβολιών ιατρικών εφαρμογών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: adeies@eeae.gr. Στην ίδια διεύθυνση μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι σχετικές αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd