Εξειδικευμένες αναλύσεις και μετρήσεις

Ραδιολογική ανάλυση στο εργαστήριο της ΕΕΑΕ
Η ανίχνευση ραδιενεργών στοιχείων στο περιβάλλον γίνεται σε εξειδικευμένα εργαστήρια, που διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό, όπως το Τμήμα Ελέγχου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος της ΕΕΑΕ. Η επιλογή της μεθόδου ανάλυσης καθορίζεται από το είδος του δείγματος και από το ραδιενεργό στοιχείο το οποίο επιδιώκουμε να ανιχνεύσουμε.
Η ΕΕΑΕ διενεργεί εργαστηριακές μετρήσεις στο πλαίσιο του εποπτικού ρόλου της και στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών. Οι μετρήσεις αφορούν:
• δείγματα χώματος, νερού, τροφίμων, φίλτρων αέρα κ.ά. με τις μεθόδους της α και γ-φασματοσκοπικής ανάλυσης και της ολικής α/β ακτινοβολίας,
• ραδιολογικό έλεγχο σε πόσιμο νερό και δείγματα υδάτων από δεξαμενές, λίμνες και γεωτρήσεις για ανίχνευση τεχνητών ραδιοϊσοτόπων,
• τρόφιμα που προορίζονται για εξαγωγή ή για διάθεση στην Ελλάδα,
• εισαγόμενα υλικά και προϊόντα, 
• οικοδομικά υλικά και υλικά που προορίζονται για την βιομηχανική παραγωγή οικοδομικών υλικών,
• υλικά με αυξημένη φυσική ραδιενέργεια (Naturally Occurring Radioactive Material, NORM),
• περιοχές με αυξημένα επίπεδα φυσικής ακτινοβολίας (τοποθεσίες εναπόθεσης φωσφογύψου, περιοχές με αυξημένα επίπεδα ραδονίου στον εσωτερικό αέρα κατοικιών),
• αντικείμενα/υλικά με αυξημένη ραδιενέργεια που εντοπίζονται στο πλαίσιο ελέγχου παλαιών μετάλλων.
 
Τα αποτελέσματα όλων των μετρήσεων ραδιενέργειας που διενεργούνται στη χώρα αποθηκεύονται στην Εθνική Βάση Δεδομένων Ακτινοπροστασίας που τηρείται στην ΕΕΑΕ. 
 
DMC Firewall is a Joomla Security extension!