Συνεργασίες

Η ΕΕΑΕ συμμετέχει σε ασκήσεις διασύγκρισης, οι οποίες οργανώνονται από διεθνείς οργανισμούς και επιστημονικά δίκτυα, προκειμένου να πιστοποιήσει τις μεθόδους ελέγχου ραδιενέργειας που εφαρμόζει. Συστηματική είναι η συμμετοχή στις ασκήσεις διασύγκρισης των ακόλουθων οργανισμών:

  • Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
  • ΑLMERA
  • Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας
  • PROCORAD (Association for the Promotion of Quality Controls in Radiotoxicological
  • bioassay)
  • BfS (Bundesamt für Strahlenschutz)
  • Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Σε περιπτώσεις έκτακτων ραδιολογικών περιστατικών, η διερεύνηση και αντιμετώπιση των οποίων απαιτεί τη διενέργεια μεγάλου εύρους αναλύσεων περιβαλλοντικών δειγμάτων, η ΕΕΑΕ συνεπικουρείται από το δίκτυο των συνεργαζομένων με αυτή εργαστηρίων που ανήκουν σε ερευνητικά κέντρα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας.

Ενδεικτικά αναφέρεται η σταθερής και διαρκής συνεργασία με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) στο πλαίσιο των σχεδίων αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (π.χ. συμμετοχή σε όργανα λήψης αποφάσεων, παροχή μετεωρολογικών δεδομένων που χρησιμεύουν σε μοντέλα διασποράς).

Συνεργαζόμενα με την ΕΕΑΕ εργαστήρια

ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Ινστιτούτο ΙΠΡΕΤΕΑ Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Εργαστήριο Μετρήσεων Ραδιενέργειας

Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Μηχανολόγων – Μηχανικών, Τομέας Πυρηνικής Τεχνολογίας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εργαστήριο Πυρηνικής Τεχνολογίας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φυσικής, Εργαστήριο Ατομικής και Πυρηνικής Φυσικής

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Εργαστήριο Πυρηνικής Τεχνολογίας

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Φυσικής, Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιατρική Σχολή, Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής

Πολυτεχνείο Κρήτης, Γενικό Τμήμα, Εργαστήριο Αναλυτικής Περιβαλλοντικής Χημείας

Our website is protected by DMC Firewall!