Αδειοδότηση φορέων

Σήμανση πακέτων μεταφοράς ραδιενεργών υλικών

Η ΕΕΑΕ αδειοδοτεί τους φορείς που μεταφέρουν ραδιενεργά υλικά και δημοσιοποιεί τα στοιχεία που διέπουν αυτή τη δραστηριότητά τους. Οι άδειες που χορηγούνται από την ΕΕΑΕ είναι τριών κατηγοριών:

Γενική άδεια: Χορηγείται στους μεταφορείς, οι οποίοι πραγματοποιούν μεταφορές ραδιενεργών υλικών επί συνεχούς βάσεως. Η γενική άδεια είναι ετήσια και ανανεώνεται με αίτηση του μεταφορέα που υποβάλλεται ένα μήνα πριν τη λήξη της.

Μεμονωμένη άδεια: Χορηγείται στους μεταφορείς, οι οποίοι πραγματοποιούν μεμονωμένες μεταφορές ραδιενεργών υλικών.

Ειδική άδεια: Χορηγείται για κάθε περίπτωση που πραγματοποιείται συχνή μεταφορά συγκεκριμένων ραδιενεργών υλικών, λαμβάνοντας υπόψη τη ραδιενέργεια, το είδος των πηγών (ανοικτές - κλειστές), τους κινδύνους διασποράς και την ειδική τους φύση (π.χ. σχάσιμα, εύφλεκτα εκρηκτικά, διαβρωτικά και τοξικά).

Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας υποβάλλεται στην ΕΕΑΕ και πρέπει να περιλαμβάνει:

  • ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και ιδιότητα
  • το είδος της απαιτούμενης άδειας
  • τον προορισμό, την ημερομηνία μεταφοράς, τη συχνότητα μεταφορών και το μεταφορικό μέσο που θα χρησιμοποιηθεί
  • τα χαρακτηριστικά των ραδιενεργών ουσιών που θα μεταφερθούν, την ποσότητα, τη ραδιενέργεια, τη φυσική και χημική τους κατάσταση, το είδος τους (κλειστές-ανοιχτές πηγές) και το είδος ακτινοβολίας που εκπέμπουν
  • το πιστοποιητικό καταλληλότητας της συσκευασίας από την Αρμόδια Αρχή της χώρας κατασκευής της
  • το μέσο μεταφοράς, τον εξοπλισμό που διαθέτει, τη θωράκιση, τα προστατευτικά μέτρα, τη σήμανσή τους και τα προβλεπόμενα μέτρα σε περίπτωση ατυχήματος
  • την εξειδίκευση του προσωπικού που απασχολείται με τη μεταφορά, καθώς και την εκπαίδευσή τους στην ακτινοπροστασία και στα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, στην περίπτωση ατυχήματος
  • τα άτομα που θα είναι υπεύθυνα για τη μεταφορά και τη φυσική προστασία των ραδιενεργών υλικών, για την τήρηση των νομικών και κανονιστικών υποχρεώσεων, καθώς και των ειδικών όρων που περιέχονται στην άδεια.

Σήμερα οι αδειοδοτημένοι από την ΕΕΑΕ φορείς για μεταφορά / διακίνηση ραδιενεργών υλικών στην Ελλάδα είναι:

1. Κέντρο Διακίνησης Ραδιενεργών Ισοτόπων ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», κάτοχος Γενικής Άδειας Μεταφοράς Ραδιενεργών Υλικών, με ημερομηνία λήξης 31.05.2019.
Τέρμα Πατριάρχου Γρηγορίου & Νεαπόλεως, 15310 Αγία Παρασκευή Αττικής
Τηλ.: 210 6503000
Fax: 210 6510649
Δείτε το έγγραφο της άδειας.

2. ACS AEE, κάτοχος Γενικής Άδειας Μεταφοράς Ραδιενεργών υλικών, με ημερομηνία λήξης 31.12.2019.
Ασκληπιού 25, 14568 Κρυονέρι Αττικής
Τηλ.: 211 5005000, 210 8190000
Fax: 211 5005311, 210 8190261
Δείτε το έγγραφο της άδειας.

3. ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ ΑΕΒΕ, κάτοχος Ειδικής Άδειας Μεταφοράς Ραδιοϊσοτόπων και Ιχνηθετημένων Ενώσεων που παράγονται στον επιταχυντή της εταιρείας ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ ΑΕΒΕ, με ημερομηνία λήξης 31.03.2020.
Θέση Πάνορμος Λαυρίου, 195 00 Λαύριο Αττικής
Τηλ.: 22920 63900
Fax: 22920 69235
Δείτε το έγγραφο της άδειας.

4. Εμμ. Λούρος & ΣΙΑ Ο.Ε. (SKYCARGO EXPRESS), κάτοχος Γενικής Άδειας Μεταφοράς Ραδιενεργών Υλικών, με ημερομηνία λήξης 30.09.2019.
26,5 χλμ Λεωφ. Λαυρίου - Θέση Σταμάλα, Τ.Θ. 7698, 19400 Αττική
Τηλ.: 210 6020447
Fax: 210 6020422
Δείτε το έγγραφο της άδειας.

5. EUROFREIGHT HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, κάτοχος Γενικής Άδειας Μεταφοράς Ραδιενεργών Υλικών, με ημερομηνία λήξης 30.11.2019.
Παπαγγελάκη 54, Περιοχή Παλαιοπαναγία, 19002 Παιανία, Αττική
Τηλ.: 210 6626458
Fax: 210 6620953
Δείτε το έγγραφο της άδειας.

6. RADIOMEDICAL ΕΠΕ, κάτοχος Ειδικής Άδειας Μεταφοράς Κλειστών Ραδιενεργών Πηγών που η εταιρεία εισάγει ή εξάγει, με ημερομηνία λήξης 19.12.2019.
Πλωμαρίου 27, 15126 Μαρούσι Αττικής
Τηλ.: 210 6833 320
Fax: 210 6833 321
Δείτε το έγγραφο της άδειας.

7.POLYECO A.E. Βιομηχανία Διαχείρισης & Αξιοποίησης Αποβλήτων, κάτοχος Ειδικής Άδειας Μεταφοράς παλαιών συσκευών βιομηχανικής και εργαστηριακής χρήσης που περιέχουν κλειστές ραδιενεργές πηγές, προς εξαγωγή αυτών στο εξωτερικό, με ημερομηνία λήξης 24.07.2019.
16ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών -Κορίνθου - Τ.Θ.24, 19300 Ασπρόπυργος Αττικής

Τηλ.: 2105530600

Fax: 2105574684

Δείτε το έγγραφο της άδειας.

 

Our website is protected by DMC Firewall!