Διερεύνηση αυξημένων δόσεων

Η ΕΕΑΕ, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα των μετρήσεων των ατομικών δοσιμέτρων, διερευνά περιπτώσεις στις οποίες εκτιµάται ως πιθανό το ενδεχόµενο η ενεργός δόση να ξεπερνά το όριο διερεύνησης των 6 mSv. Επίσης, διερευνώνται περιπτώσεις αυξημένων δόσεων στα άκρα που υπερβαίνουν τα 150 mSv, δηλαδή το 1/3 του αντίστοιχου ορίου ισοδύναµης δόσης Hp(0.07), καθώς και περιπτώσεις υπέρβασης των 15 mSv για την ισοδύναµη δόση Hp(3) στον φακό του οφθαλμού. Συνήθως µετά τη διερεύνηση οι καταγεγραµµένες δόσεις επανεκτιµώνται από τον επόπτη ακτινοπροστασίας και τα τελικά αποτελέσµατα αποστέλλονται στην ΕΕΑΕ για την καταχώρησή τους στο Εθνικό Αρχείο Δόσεων µε τη σύµφωνη γνώµη του εργαζοµένου.

Υπερβάσεις των ορίων δόσης για την επαγγελματική έκθεση διερευνώνται σε συνεργασία με τον οργανισμό ή τον εργοδότη.

Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες οι δόσεις αυτές ακυρώνονται με την πιο συνηθισμένη αιτία ακύρωσης τη μη ορθή χρήση ή αποθήκευση των δοσιμέτρων και όχι την πραγματική έκθεση του εργαζομένου. Οι ακυρώσεις των δόσεων πραγματοποιούνται μετά από αναλυτική διερεύνηση και αιτιολόγηση, αίτηση του επόπτη ακτινοπροστασίας και με τη σύμφωνη γνώμη του εργαζομένου.

Πραγματικές υπερεκθέσεις, μετά την πλήρη διερεύνησή τους, δημοσιεύονται ανώνυμα στην ενότητα "Άλλα περιστατικά-ειδικοί έλεγχοι".

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!