Ετήσια στατιστικά στοιχεία

Κάθε χρόνο τον μήνα Απρίλιο πραγματοποιείται στατιστική επεξεργασία των δεδομένων του Εθνικού Αρχείου Δόσεων. Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά στοιχεία για το έτος 2020.Κατανομή των ατομικών δοσιμέτρων

Η κατανομή των ατομικών δοσιμέτρων ανά χώρο εργασίας και επαγγελματική κατηγορία για το έτος 2020 φαίνονται στα παρακάτω διαγράμματα:


Εξέλιξη του ποσοστού της μη επιστροφής ατομικών δοσιμέτρων

Η εξέλιξη του ποσοστού της μη επιστροφής των ατομικών δοσιμέτρων φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα:


Κατανομή της μέσης ετήσιας δόσης

Η κατανομή της καταγραφόμενης μέσης ετήσιας δόσης και της εκτιμούμενης μέσης ετήσιας ενεργού δόσης ανά χώρο εργασίας και επαγγελματική κατηγορία για το έτος 2020 φαίνονται στα παρακάτω διαγράμματα :


Εξέλιξη της μέσης ετήσιας δόσης ανά επαγγελματική κατηγορία και χώρο εργασίας

Η εξέλιξη της καταγραφόμενης μέσης ετήσιας δόσης (από τα δοσίμετρα άκρων και σώματος) ανά επαγγελματική κατηγορία και χώρο εργασίας δίνεται στα παρακάτω διαγράμματα:

Δείτε αντίστοιχα στατιστικά στοιχεία από άλλες ευρωπαϊκές χώρες μέσω της πλατφόρμας ESOREX.

Our website is protected by DMC Firewall!