Ακτινοβολητής Βιομηχανικών Εφαρμογών Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.

Η εγκατάσταση του Ακτινοβολητή Βιομηχανικών Εφαρμογών της εταιρείας Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε. υπόκειται σε ρυθμιστικό έλεγχο και αδειοδοτείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας.

Σχετικά έγγραφα: