Επιταχυντής Tandem, ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"

To Εργαστήριο Eπιταχυντή Tandem, του Ινστιτούτου Πυρηνικής & Σωματιδιακής Φυσικής του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος", υπόκειται σε ρυθμιστικό έλεγχο και αδειοδοτείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας.

Σχετικά έγγραφα:

Άδεια (2019)

Αποδεικτικό Καταχώρισης (2019)

Έκθεση Επιθεώρησης (2019)

Άδεια (2018)

Έκθεση αξιολόγησης (2018)

Άδεια (2015)