Επιταχυντής παραγωγής ισοτόπων-ραδιοφαρμάκων ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΦΕΒΕ

Οι πρακτικές που ασκεί ο οργανισμός ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΦΕΒΕ υπόκεινται σε ρυθμιστικό έλεγχο και αδειοδοτούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας.

Σχετικά έγγραφα για ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΦΕΒΕ, στη θέση ΟΤ 4Β, ΒΙΠΕ ΛΑΜΙΑΣ, Λαμία: