Μαγνητικοί τομογράφοι

Η μαγνητική τομογραφία (Magnetic Resonance Imaging, MRI) είναι μια διαδεδομένη απεικονιστική ιατρική εξέταση που βασίζεται στο φαινόμενο του μαγνητικού συντονισμού. Κατά τη διενέργεια της μαγνητικής τομογραφίας δεν έχουμε χρήση ιοντίζουσας ακτινοβολίας, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση της αξονικής τομογραφίας, αλλά μαγνητικών-ηλεκτρομαγνητικών πεδίων (μη ιοντίζουσα ακτινοβολία).

Η αδειοδότηση των ιατρικών εργαστηρίων που διαθέτουν εξοπλισμό για μαγνητικές τομογραφίες είναι υποχρεωτική στη χώρα μας από τα τέλη του 2015. Η διαδικασία αδειοδότησης εργαστηρίων μαγνητικών τομογράφων, καθώς και οι απαιτήσεις από πλευράς προστασίας έναντι μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών, καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Π/112/363/13.11.2015 (ΦΕΚ 2488/Β/18.11.2015).

Οι τιμές χρέωσης για την αδειοδότηση εργαστηρίων μαγνητικών τομογράφωνκαθορίζονται στο σημείο ε της παρ. Α του καταλόγου των τιμών χρέωσης των υπηρεσιών που παρέχονται από την ΕΕΑΕ (μπορείτε να δείτε εδώ τον πίνακα των τιμών χρέωσης).

Η υποβολή των δικαιολογητικών για την αδειοδότηση εργαστηρίων μαγνητικής τομογραφίας μπορεί να γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: adeies@eeae.gr

Δείτε τα πρωτόκολλα για συστήματα απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού (2013)