Μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων υψηλών συχνοτήτων

Μετρήσεις ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων υψηλών συχνοτήτων

Η ΕΕΑΕ συμμετέχει στη διαδικασία αδειοδότησης όλων των σταθμών κεραιών, ελέγχοντας τις τεχνικές μελέτες ραδιοεκπομπών και τις περιβαλλοντικές μελέτες. Επιπλέον, είναι αρμόδια για τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων και μετρήσεων, προκειμένου να ελεγχθεί η συμμόρφωση με τα θεσμοθετημένα όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού.

Η ΕΕΑΕ ελέγχει την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία:

  • αυτεπαγγέλτως και κατά τρόπο δειγματοληπτικό, ετησίως σε ποσοστό 20% τουλάχιστον των αδειοδοτημένων από την ΕΕΤΤ κεραιών, που λειτουργούν εντός σχεδίου πόλεως,
  • κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου. Η αίτηση υποβάλλεται απευθείας στην ΕΕΑΕ και συνοδεύεται από την καταβολή σχετικού παραβόλου, το ύψος του οποίου ρυθμίζεται με την ΚΥΑ υπ'αρ. 8701/118 (ΦΕΚ 302/Β/7-3-2007) και ανέρχεται σε 160 ευρώ για το πρώτο αιτούμενο σημείο μέτρησης και 80 ευρώ για κάθε επιπλέον αιτούμενο σημείο μέτρησης συν ΦΠΑ.

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων που πραγματοποιούνται σε σταθμούς κεραιών αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο της ΕΕΑΕ, ενώ είναι διαθέσιμα και στην εφαρμογή για e-κεραίες. Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τις τιμές των πεδίων, όπως καταγράφονται ανά περιοχή, και για τη σχέση των τιμών αυτών με τα θεσμοθετημένα όρια έκθεσης. Εκεί παρουσιάζονται αποτελέσματα περισσότερων από 18.500 ελέγχων ακτινοβολίας που έχουν πραγματοποιηθεί από την 01/07/2008 έως σήμερα. Οι μετρήσεις αυτές αφορούν περισσότερους από 10.500 σταθμούς κεραιών. Σε αρκετούς από αυτούς τους σταθμούς έχουν πραγματοποιηθεί μετρήσεις περισσότερες από μία φορά (δηλαδή σε διαφορετικές ημερομηνίες), τα αποτελέσματα των οποίων παρουσιάζονται ξεχωριστά.

Δείτε τον χάρτη και τα αποτελέσματα των μετρήσεων για τον σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας που σας ενδιαφέρει.

Το Γραφείο Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών της ΕΕΑΕ έχει διαπιστευτεί από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) ως ικανό, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025, να διενεργεί μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων υψηλών και χαμηλών συχνοτήτων.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά:

Τέλος, αναφέρεται ότι στα ραβδογράμματα των μεγεθών της έντασης του ηλεκτρικού και του μαγνητικού πεδίου και της πυκνότητας ισχύος που υπάρχουν σε κάθε παρουσίαση μέτρησης σταθμού κεραιών, τα απεικονιζόμενα όρια στα εν λόγω διαγράμματα αντιστοιχούν στο «αυστηρότερο» όριο – αριθμητικά μικρότερο όριο – των περιοχών συχνοτήτων όπως παρουσιάζονται στα αντίστοιχα διαγράμματα “πίτας”. Για την επιλογή του απεικονιζόμενου αυτού ορίου στα εν λόγω ραβδογράμματα, λαμβάνεται η περιοχή συχνοτήτων η οποία συνεισφέρει σε ποσοστό άνω του 20% στο συνολικά μετρούμενο πεδίο στο σημείο στο οποίο καταγράφηκε η μεγαλύτερη τιμή έντασης ηλεκτρικού πεδίου από όλα τα σημεία στα οποία πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις. Ειδικά στις περιπτώσεις σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας τα απεικονιζόμενα όρια αντιστοιχούν σε αυτά της περιοχής συχνοτήτων με τις μικρότερες αριθμητικά τιμές ορίων, ανεξάρτητα του ποσοστού συνεισφοράς στο συνολικά μετρούμενο πεδίο.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd