Υπερβάσεις ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού

Την περίοδο 2000-2020 κλιμάκια της ΕΕΑΕ και εξουσιοδοτημένων από αυτή φορέων διενήργησαν σχεδόν 19.000 αυτοψίες και επί τόπου μετρήσεις στο περιβάλλον σταθμών κεραιών όλων των ειδών που παρέχουν πάσης φύσεως τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες σε όλη τη χώρα. Όλη αυτή την περίοδο, υπερβάσεις των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε υψίσυχνη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία σε θέσεις στις οποίες είναι ελεύθερη και δυνατή η πρόσβαση του γενικού πληθυσμού διαπιστώθηκαν σε 121 περιπτώσεις.

Οι περισσότερες (103) αφορούσαν μετρήσεις σε χώρους που πρακτικά συνιστούν πάρκα κεραιών εκτός οικιστικού ιστού, ενώ οι υπόλοιπες αφορούσαν μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο περιβάλλον σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας (17) και κεραιοδιατάξεις ραδιοερασιτεχνικού σταθμού (1). Για καθεμία από αυτές τις περιπτώσεις η ΕΕΑΕ ενήργησε τάχιστα και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, προκειμένου να αρθεί η αιτία της δυσλειτουργίας και να ληφθούν τα αναγκαία κατά περίπτωση μέτρα προφύλαξης του κοινού – κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται με επανέλεγχο και επί τόπου μετρήσεις από συνεργεία της Υπηρεσίας μας.

Οι υπερβάσεις και πιθανές υπερβάσεις για το έτος 2020 παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Τοποθεσία μέτρησης     Σύνδεσμος  Συμπεράσματα

Δοβρούτσι, Ν. Λάρισας 

 

https://eeae.gr/επιτόπιες-μετρήσεις-ηλεκτρομαγνητικών-πεδίων/σταθμός/1000124/24.08.2020

Υπέρβαση
Πάρκο κεραιών πλησίον οικισμού Πλάκας Έβρου   http://eeae.gr/επιτόπιες-μετρήσεις-ηλεκτρομαγνητικών-πεδίων/σταθμός/1403137/22.09.2020 Υπέρβαση και πιθανή υπέρβαση
Πάρκο κεραιών πλησίον του Μεταξά Κοζάνης https://eeae.gr/επιτόπιες-μετρήσεις-ηλεκτρομαγνητικών-πεδίων/σταθμός/3006033/02.10.2020 Υπέρβαση
Ύψωμα Παλαιοπάργα, Δήμος Πάργας https://eeae.gr/επιτόπιες-μετρήσεις-ηλεκτρομαγνητικών-πεδίων/σταθμός/1001323/08.07.2020 Υπέρβαση 
Καλλιθέα, Ν.Φωκίδας https://eeae.gr/επιτόπιες-μετρήσεις-ηλεκτρομαγνητικών-πεδίων/σταθμός/1001023/06.08.2020  Πιθανή υπέρβαση
Ύψωμα πλησίον Ι.Μ. Οσίου Παταπίου, Ν. Κορινθίας https://eeae.gr/επιτόπιες-μετρήσεις-ηλεκτρομαγνητικών-πεδίων/σταθμός/1000322/16.07.2020  Πιθανή υπέρβαση
Ύψωμα Πρ. Ηλία πλησίον Ερατεινής, Ν. Φωκίδας https://eeae.gr/επιτόπιες-μετρήσεις-ηλεκτρομαγνητικών-πεδίων/σταθμός/1402083/05.08.2020 Υπέρβαση και πιθανή υπέρβαση 
Πλησίον οικισμού Αγγίδια Νάξου https://eeae.gr/επιτόπιες-μετρήσεις-ηλεκτρομαγνητικών-πεδίων/σταθμός/1000247/30.09.2020  Πιθανή υπέρβαση
Ύψωμα Αίπος Χίου https://eeae.gr/επιτόπιες-μετρήσεις-ηλεκτρομαγνητικών-πεδίων/σταθμός/1200416/10.08.2020  Υπέρβαση
Kτίριο επί της οδού Ποντηρακλειάς 6, Δήμος Αθηναίων https://eeae.gr/επιτόπιες-μετρήσεις-ηλεκτρομαγνητικών-πεδίων/σταθμός/1402815/29.01.2020 Υπέρβαση 
Kτίριο επί της οδού Σερρών 2, Δήμος Λυκόβρυσης - Πεύκης  - *  Υπέρβαση και πιθανή υπέρβαση

*Πρόκειται για περίπτωση κεραιοδιατάξεων ραδιοερασιτεχνικού σταθμού στο περιβάλλον των οποίων παρατηρήθηκε υπέρβαση και πιθανή υπέρβαση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού. Οι μετρήσεις στους σταθμούς αυτούς δεν εμφανίζονται στον χάρτη μετρήσεων στον διαδικτυακό τόπο της ΕΕΑΕ.

 

Παράλληλα, κλιμάκια της ΕΕΑΕ έχουν πραγματοποιήσει επί τόπου μετρήσεις των επιπέδων των δημιουργούμενων ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων στο περιβάλλον όλων των τύπων γραμμών, υποσταθμών και διατάξεων του συστήματος μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη τη χώρα. Σε σύνολο πλέον των 761 ελέγχων την περίοδο 2000-2020, σε 11 περιπτώσεις διαπιστώθηκαν υπερβάσεις των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού. Για καθεμία από αυτές τις περιπτώσεις η ΕΕΑΕ ενήργησε αρμοδίως σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, προκειμένου να αρθεί η αιτία της δυσλειτουργίας και να ληφθούν τα αναγκαία, κατά περίπτωση, μέτρα προφύλαξης του κοινού.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd