Υπερβάσεις ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού

Την περίοδο 2000-2022 κλιμάκια της ΕΕΑΕ και εξουσιοδοτημένων από αυτή φορέων διενήργησαν άνω των 23.000 επί τόπου ελέγχους και μετρήσεις στο περιβάλλον σταθμών κεραιών όλων των ειδών που παρέχουν πάσης φύσεως τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες σε όλη τη χώρα. Όλη αυτή την περίοδο, υπερβάσεις των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε υψίσυχνη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία σε θέσεις στις οποίες είναι ελεύθερη και δυνατή η πρόσβαση του γενικού πληθυσμού διαπιστώθηκαν σε 128 περιπτώσεις.

Οι περισσότερες (108) αφορούσαν μετρήσεις σε χώρους που πρακτικά συνιστούν πάρκα κεραιών εκτός οικιστικού ιστού, ενώ οι υπόλοιπες αφορούσαν μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο περιβάλλον σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας (19) και κεραιοδιατάξεις ραδιοερασιτεχνικού σταθμού (1). Για καθεμία από αυτές τις περιπτώσεις η ΕΕΑΕ ενήργησε τάχιστα και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, προκειμένου να αρθεί η αιτία της δυσλειτουργίας και να ληφθούν τα αναγκαία κατά περίπτωση μέτρα προφύλαξης του κοινού – κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται με επανέλεγχο και επί τόπου μετρήσεις από συνεργεία της Υπηρεσίας μας.

Πιο συγκεκριμένα, κατά το έτος 2022, από τους επί τόπου ελέγχους και μετρήσεις στο περιβάλλον σταθμών κεραιών που παρέχουν πάσης φύσεως τηλεπικοινωνιακές και άλλου είδους υπηρεσίες σε όλη τη χώρα,
- εκτός αστικού ιστού δεν διαπιστώθηκε σε καμία περίπτωση υπέρβαση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε θέσεις στις οποίες είναι ελεύθερη και δυνατή η πρόσβαση του γενικού πληθυσμού ενώ σε τέσσερεις (4) περιπτώσεις διαπιστώθηκε πιθανή υπέρβαση. Όλες οι περιπτώσεις αυτές αφορούσαν θέσεις όπου υπάρχει εγκατεστημένο πλήθος κεραιών εκπομπής μεγάλης ισχύος όλων των ειδών (όπως διατάξεις ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, κ.α.), σε περιοχές δηλαδή που συνιστούν πρακτικά «πάρκα κεραιών».
- εντός αστικού ιστού δεν διαπιστώθηκε καμία υπέρβαση ή πιθανή υπέρβαση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού.
Επιπροσθέτως, εντός του 2022 πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις και σε άλλα 3 «πάρκα κεραιών», όπου στο παρελθόν είχε διαπιστωθεί είτε υπέρβαση είτε πιθανή υπέρβαση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού και πλέον διαπιστώθηκε συμμόρφωση (δηλαδή σε όλα τα σημεία στα οποία πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις οι τιμές των επιπέδων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας ήταν εντός των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού που ισχύουν στην Ελληνική νομοθεσία).

Τα συγκεκριμένα «πάρκα κεραιών» είναι τα εξής:
- Ύψωμα Φλάμπουρο, Δ. Σερβίων – Βελβεντού, Ν. Κοζάνης
- Παλαιοπάργα, Δ.Δ Ανθούσας, Δ. Πάργας, Ν. Πρεβέζης
- Ύψωμα πλησίον Ι.Μ. Όσιου Πατάπιου Ν. Κορινθίας

 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι Θέσεις εγκατάστασης κεραιοδιατάξεων στις οποίες παρατηρήθηκαν πιθανές υπερβάσεις των ορίων έκθεσης του κοινού κατά το έτος 2022.

Θέση εγκατάστασης κεραιοδιατάξεων

Σύνδεσμος στον διαδικτυακό τόπο της ΕΕΑΕ με τα αποτελέσματα των μετρήσεων

Συμπέρασμα

Ύψωμα Τσουκαλάς, Ν. Χαλκιδικής

https://eeae.gr/επιτόπιες-μετρήσεις-ηλεκτρομαγνητικών-πεδίων/σταθμός/1000152/30.06.2022

ΠΙΘΑΝΗ ΥΠΕΡΒΑΣΗ

Πλησίον Νιμπορειού,
Κάρυστος, Ν. Εύβοιας

http://eeae.gr/επιτόπιες-μετρήσεις-ηλεκτρομαγνητικών-πεδίων/σταθμός/3006583/28.07.2022

ΠΙΘΑΝΗ ΥΠΕΡΒΑΣΗ

Πλάκα Αλεξανδρούπολης, Ν. Έβρου

https://eeae.gr/επιτόπιες-μετρήσεις-ηλεκτρομαγνητικών-πεδίων/σταθμός/1403137/22.09.2022

ΠΙΘΑΝΗ ΥΠΕΡΒΑΣΗ

Κτυπάς, Ν. Εύβοιας

https://eeae.gr/επιτόπιες-μετρήσεις-ηλεκτρομαγνητικών-πεδίων/σταθμός/1200069/10.11.2022

ΠΙΘΑΝΗ ΥΠΕΡΒΑΣΗ

 

Παράλληλα, κλιμάκια της ΕΕΑΕ έχουν πραγματοποιήσει επί τόπου μετρήσεις των επιπέδων των δημιουργούμενων ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων στο περιβάλλον όλων των τύπων γραμμών, υποσταθμών και διατάξεων του συστήματος μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη τη χώρα. Σε σύνολο πλέον των 823 ελέγχων την περίοδο 2000-2022, σε 11 περιπτώσεις διαπιστώθηκαν υπερβάσεις των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού. Για καθεμία από αυτές τις περιπτώσεις η ΕΕΑΕ ενήργησε αρμοδίως σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, προκειμένου να αρθεί η αιτία της δυσλειτουργίας και να ληφθούν τα αναγκαία, κατά περίπτωση, μέτρα προφύλαξης του κοινού.

Our website is protected by DMC Firewall!