Υπεριώδης ακτινοβολία: σολάριουμ

Καμπίνα σολάριουμ

Τα μηχανήματα τεχνητού μαυρίσματος, σολάριουμ, είναι εξαιρετικά δημοφιλή παγκοσμίως και χρησιμοποιούνται ευρύτατα για τεχνητό μαύρισμα για λόγους αισθητικής. Παραδόξως θεωρούνται ασφαλέστερη επιλογή για μαύρισμα σε σχέση με την ηλιοθεραπεία, μολονότι τα μηχανήματα τεχνητού μαυρίσματος εκπέμπουν υπεριώδη ακτινοβολία, τα επίπεδα της οποίας μπορεί να είναι αρκετές φορές υψηλότερα από αυτά που δημιουργούνται από τον μεσημεριανό ήλιο το καλοκαίρι στις μεσογειακές χώρες.

Οι πολύ σοβαρές ανησυχίες που υπάρχουν για την υπεριώδη ακτινοβολία και τις επιπτώσεις αυτής στον ανθρώπινο οργανισμό οδήγησαν τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στην έκδοση οδηγιών για την ασφαλή χρήση των μηχανημάτων τεχνητού μαυρίσματος το 2003.

Το 2009, η Διεθνής Επιτροπή για την Έρευνα στον Καρκίνο (IARC) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας χαρακτήρισε την υπεριώδη ακτινοβολία των μηχανημάτων τεχνητού μαυρίσματος ως «καρκινογόνο για τον άνθρωπο» και την ταξινόμησε στην κατηγορία 1, στην οποία εντάσσονται επίσης ο αμίαντος, η ακτινοβολία γάμμα και ο καπνός του τσιγάρου.

Η Επιστημονική Επιτροπή για την υγεία, το περιβάλλον και τους ανακύπτοντες κινδύνους (Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging Risks, SCHEER) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χαρακτήρισε την υπεριώδη ακτινοβολία των σολάριουμ ως καρκινογόνο. Επιπλέον επισημαίνει ότι η έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία των σολάριουμ συνδέεται με το μελάνωμα, ειδικά όταν η πρώτη έκθεση στην ακτινοβολία γίνεται σε νεαρή ηλικία.

Το έργο «ΠΡΙΣΜΑ - Ολιστική εκτίμηση της ακτινικής επιβάρυνσης του πληθυσμού και ανάπτυξη εθνικού πληροφοριακού συστήματος για τις ακτινοβολίες» υλοποιήθηκε από την ΕΕΑΕ την περίοδο 2012-2015, αποτελώντας μέρος της Δράσης της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) «Αναπτυξιακές Προτάσεις Ερευνητικών Φορέων - ΚΡΗΠΙΣ» με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ, 2007-2013). Το έργο περιλάμβανε τη μέτρηση της υπεριώδους ακτινοβολίας εκπομπής των μηχανημάτων τεχνητού μαυρίσματος, την αξιολόγηση της διακινδύνευσης των χρηστών και την σύσταση μέτρων προστασίας του κοινού και των εργαζομένων. Τα αποτελέσματα του έργου δημοσιεύτηκαν και σε επιστημονικό ελληνικό περιοδικό και είναι διαθέσιμα στους παρακάτω συνδέσμους: 

Με βάση τα αποτελέσματα του έργου και τις οδηγίες των αρμόδιων διεθνών οργανισμών η ΕΕΑΕ ανάπτυξε εκπαιδευτικό υλικό και κώδικα δεοντολογίας παροχής υπηρεσιών τεχνητού μαυρίσματος για τους επαγγελματίες, τα οποία είναι διαθέσιμα μόνο σε επαγγελματίες τεχνητού μαυρίσματος στην εφαρμογή: Επιχειρήσεις τεχνητού μαυρίσματος, κατόπιν εγγραφής.

Επίσης, δημοσίευσε συστάσεις και οδηγίες για το κοινό και τους επαγγελματίες σχετικά με το τεχνητό μαύρισμα καθώς επίσης έδωσε ορθές απαντήσεις σε συνήθεις μύθους σχετικά με το τεχνητό μαύρισμα.

Επιπλέον σχεδίασε και υλοποίησε ευρύ ενημερωτικό υλικό για το κοινό και τους εργαζομένους σχετικά με την υπεριώδη ακτινοβολία και το τεχνητό μαύρισμα, τους κινδύνους που ενέχει το τεχνητό μαύρισμα καθώς και το τι πρέπει να προσέχει όποιος κάνει σολάριουμ.