ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ

 Τακτικά Μέλη  Αναπληρωματικά Μέλη
Σωτήριος Οικονομίδης - Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Α' Βαθμίδας ΕΕΑΕ Ελευθερία Καρίνου - Ειδική Λειτουργικός Επιστήμονας Α' Βαθμίδας

ΕΕΑΕ

Ευθύμιος Καραμπέτσος - Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Α' Βαθμίδας ΕΕΑΕ Κωνσταντίνος Καρφόπουλος - Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Γ' Βαθμίδας
Κωνσταντίνος Ποτηριάδης - Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Α' Βαθμίδας ΕΕΑΕ

Κωνσταντίνος Χουρδάκης - Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Α' Βαθμίδας ΕΕΑΕ

   

                                                                             

                                                                                                                                        

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ

Τακτικά Μέλη   Αναπληρωματικά Μέλη 

Άρτεμις Γιώτσα (Πρόεδρος)
Καθηγήτρια Κοινωνικής Ψυχολογίας,
Σχολή Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Βασιλική Μολλάκη
Επιστημονική Συνεργάτιδα 
Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής

Αναστάσιος Σιούντας (Αντιπρόεδρος)
Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής, Τμήμα Ιατρικής,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Γεωργία Τερζούδη
Διευθύντρια Ερευνών, Ινστιτούτο ΙΠΡΕΤΕΑ,
ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

                                                                              

 

Στοιχεία επικοινωνίας
Άννα Ντάλλες
Γραμματεία Επιτροπής
Διεύθυνση Έρευνας, Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης
Τηλ.: 2106506702
Email: anna.dalles@eeae.gr