Όροι χρήσης

Η επίσκεψη και χρήση του  ιστοτόπου της ΕΕΑΕ αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή των κάτωθι όρων (οι οποίοι ισχύουν αμέσως από την πρώτη σας επίσκεψη στον ιστότοπο):

1. Η χρήση του ιστότοπου της ΕΕΑΕ υπόκειται στους ελληνικούς, ενωσιακούς και διεθνείς κανόνες δικαίου καθώς επίσης και στα χρηστά ήθη.

2. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπο της ΕΕΑΕ, διατίθενται στους χρήστες μόνον για πληροφοριακούς και όχι για εμπορικούς σκοπούς. Η αναπαραγωγή για προσωπική χρήση ή για περαιτέρω μη εμπορική διάδοση σε τελικούς χρήστες (για εκπαιδευτικούς σκοπούς, έρευνα, ιδιωτική μελέτη ή εσωτερική κυκλοφορία εντός ενός οργανισμού) επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι γίνεται δεόντως μνεία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της ΕΕΑΕ και της πηγής. Τα γραφικά και οι εικόνες που εμφανίζονται στον ιστότοπο προστατεύονται από πνευματικά και συγγραφικά δικαιώματα (copyright) και δεν επιτρέπεται να αναπαραχθούν με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του αντίστοιχου Υπευθύνου. Τροποποίηση του υλικού του δικτυακού τόπου της ΕΕΑΕ ή χρήση για άλλους σκοπούς διώκεται ποινικά.

Περισσότερα:

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Το ζήτημα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας αντιμετωπίζεται από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) ως ύψιστη προτεραιότητα. Για το λόγο αυτό, η ΕΕΑΕ δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα σας και να τηρεί τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως ισχύουν.

Η παρούσα Γενική Δήλωση περί Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εξηγεί τους σκοπούς συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από την ΕΕΑΕ, τα είδη των προσωπικών δεδομένων που η ΕΕΑΕ τηρεί, τους τρόπους που τα συλλέγει, τα επεξεργάζεται και τα προστατεύει καθώς και τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα των δεδομένων. 

Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή σχόλιο σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στο σημείο 1. 

Πολιτική Cookies

Η ΕΕΑΕ εγγυάται τον σεβασμό του ιδιωτικού απορρήτου των χρηστών του κατά την περιήγησή τους στον Διαδικτυακό Ιστότοπό της.
Η παρούσα Πολιτική Διαχείρισης Cookies εξηγεί τι είναι τα cookies και πως αυτά χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο που ανήκει στην ΕΕΑΕ και σχετίζεται με τη δραστηριότητα αυτού. Επίσης, παρέχει πληροφορίες για τους τύπους cookies που χρησιμοποιούνται, τις πληροφορίες που συλλέγονται με αυτά και πως χρησιμοποιούνται από την ΕΕΑΕ.

Περισσότερα: