Πολιτική Cookies

 1. Σκοπός της Πολιτικής Διαχείρισης Cookies

  Η ΕΕΑΕ εγγυάται τον σεβασμό του ιδιωτικού απορρήτου των χρηστών του κατά την περιήγησή τους στον Διαδικτυακό Ιστότοπό της.

  Η παρούσα Πολιτική Διαχείρισης Cookies εξηγεί τι είναι τα cookies και πως αυτά χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο που ανήκει στην ΕΕΑΕ και σχετίζεται με τη δραστηριότητα αυτού. Επίσης, παρέχει πληροφορίες για τους τύπους cookies που χρησιμοποιούνται, τις πληροφορίες που συλλέγονται με αυτά και πως χρησιμοποιούνται από την ΕΕΑΕ.

 2. Έννοια

  Τα αρχεία αναγνώρισης cookies είναι αυτοεγκαθιστώμενα αρχεία κειμένου, με σύντομο περιεχόμενο, που αποθηκεύονται επιτρεπτά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές (λ.χ. κινητά τηλέφωνα, tablets κ.ο.κ.) του χρήστη, που επισκέπτεται ένα δικτυακό τόπο. Διευκολύνουν τον διαδικτυακό τόπο να απομνημονεύει πληροφορίες από την επίσκεψη του κάθε χρήστη, με σκοπό να τον κάνει πιο χρήσιμο για το χρήστη κατά την επόμενη επίσκεψή του. Τα αρχεία cookies αποστέλλονται από έναν δικτυακό τόπο προς τον τερματικό εξοπλισμό του χρήστη κατά την πρώτη επίσκεψή του σε αυτόν και ακολουθούν αντίστροφη πορεία κατά τις επόμενες επισκέψεις του χρήστη στον ίδιο δικτυακό τόπο.

  Τα cookies που προέρχονται από το διαδικτυακό ιστότοπο της ΕΕΑΕ χρησιμεύουν στην αναγνώριση του χρήστη και μέσω στατιστικών δεδομένων στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς αυτόν, όπως με την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών. Η αβλαβής για τον χρήστη συλλογή μη προσωπικών πληροφοριών και δεδομένων που δεν αποκαλύπτουν σε καμία περίπτωση την ταυτότητά του, συμβάλει στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του δικτυακού τόπου μέσω στατιστικών αξιολογήσεων και συγκριτικών παρατηρήσεων, στην ταχύτερη διεκπεραίωση των αιτημάτων του χρήστη και στην εν γένει βελτιστοποίηση των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου της ΕΕΑΕ.

  Η τεχνικής φύσης αποθήκευση αρχείων cookies επιτρέπεται με τη συγκατάθεση του χρήστη η οποία μπορεί να δίδεται μέσω κατάλληλων ρυθμίσεων στο φυλλομετρητή ιστού (browser) ή μέσω άλλης εφαρμογής, για τους σκοπούς της διαβίβασης μιας επικοινωνίας, της παροχής υπηρεσίας που ρητά έχει ζητήσει ο χρήστης και για τους σκοπούς επεξεργασίας που αναφέρονται ανωτέρω. Ο χρήστης δύναται να διαγράψει οποτεδήποτε τα αρχεία cookies από τον τερματικό εξοπλισμό του. Εντούτοις, κάτι τέτοιο ενδεχομένως θα έχει συνέπειες στην ευκολία πρόσβασης στην ιστοσελίδα και δύναται να οδηγήσει σε μειωμένη λειτουργικότητά της.

 3. Τύποι cookies

  Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες cookies:

  1. Τα προσωρινά cookies (cookies συνεδρίας, session cookies) τα οποία διαγράφονται αμέσως μετά το πέρας του προγράμματος περιήγησης ή/και μετά το κλείσιμο του φυλλομετρητή «browser»,

  2. Τα μόνιμα cookies (persistent cookies), τα οποία παραμένουν στο πρόγραμμα περιήγησης για ορισμένο χρονικό διάστημα ή μέχρι να διαγραφούν από τους χρήστες.

  Επιπλέον, ανάλογα με το εάν τα cookies δημιουργούνται και ελέγχονται από τον χειριστή του ιστοτόπου ή από άλλα μέρη, διακρίνονται σε «ιδιόκτητα» cookies και σε cookies «τρίτων μερών».

  Η ΕΕΑΕ για την καλύτερη διαχείριση των διαδικτυακών του ιστοτόπων χρησιμοποιεί προσωρινά cookies και μόνιμα cookies. Όλα τα cookies που χρησιμοποιεί είναι ιδιόκτητα, καθώς δεν χρησιμοποιεί cookies τρίτων μερών.

 4. Χρήση cookies
  Ο Ιστότοπος της ΕΕΑΕ έχει πρόσβαση και αποθηκεύει cookies, καθώς και συναφείς τεχνολογίες στις συσκευές πρόσβασης των επισκεπτών του. Χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα cookies:

  ΒΑΣΙΚΑ/ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ COOKIES

  Τα βασικά cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου, επιτρέπουν την περιήγηση και την χρήση των λειτουργιών του, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα.  Τα cookies αυτά είναι αναγκαία για τη λειτουργία του ιστοτόπου και η απενεργοποίησή τους ενδέχεται να καταστήσει τις υπηρεσίες και τα χαρακτηριστικά μη διαθέσιμα.

  Όνομα

  Σκοπός

  Χρόνος Τήρησης

  Τυχαίο UUID

   Μοναδικοποιεί την επίσκεψη στον Ιστότοπο από συγκεκριμένη συσκευή.

   Προσωρινό

  Τυχαίο UUID

   Μοναδικοποιεί την επίσκεψη στον Ιστότοπο μέσω ασφαλούς σύνδεσης (SSL) από συγκεκριμένη συσκευή.

   Προσωρινό

  PHPSESSID

   Για την αποθήκευση του ονόματος χρήστη του συνδεδεμένου χρήστη με ένα κρυπτογραφημένο κλειδί 128bit. Αυτές οι πληροφορίες απαιτούνται για να επιτρέπουν σε   έναν  χρήστη να παραμείνει συνδεδεμένος σε έναν ιστότοπο χωρίς να χρειάζεται να υποβάλει το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για κάθε σελίδα που   επισκέπτεται.  Χωρίς αυτό το cookie, ένας χρήστης δεν μπορεί να προχωρήσει σε περιοχές της ιστοσελίδας που απαιτούν πιστοποιημένη πρόσβαση.

   Προσωρινό

  COOKIES ΑΠΟΔΟΣΗΣ

  Τα cookies αυτά συλλέγουν πληροφορίες ως προς τη χρήση του ιστοτόπου, π.χ. ποιες σελίδες επισκέπτονται οι χρήστες πιο συχνά και εάν λαμβάνουν μηνύματα λάθους από τον ιστότοπο. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που ταυτοποιούν τους χρήστες, καθώς τις συλλέγουν με συγκεντρωτικό τρόπο και άρα παραμένουν ανώνυμα. Χρησιμοποιούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς που θα βοηθήσουν τη βελτίωση της λειτουργίας του ιστοτόπου.

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ COOKIES

  Τα cookies αυτά χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση των ρυθμίσεων στον Ιστότοπο της ΕΕΑΕ (π.χ. μέσω της απομνημόνευσης των προτιμήσεων των χρηστών όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, ή για να διευκολυνθούν οι χρήστες στην περιήγηση του ιστοτόπου, κ.ο.κ.). Μέσω των cookies αυτών μπορούν να συλλεχθούν πληροφορίες για τους χρήστες όπως ο τύπος του  προγράμματος περιήγησης, ο διακομιστής, η γλώσσα που επιλέγει ο χρήστης, οι προτιμήσεις του, οι αναζητήσεις του και η γεωγραφική θέση του χρήστη.

  Στην περίπτωση υπερσυνδέσμων (links) προς Ιστότοπους τρίτων, ο Ιστότοπος της ΕΕΑΕ δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

  Όνομα

  Σκοπός

  Χρόνος Τήρησης

  hide_popup

   Ρύθμιση Joomla για Popups

   Έως 14 μέρες

  cookieconsent_dismissed

   Απομνημόνευση επιλογής popup για πολιτική cookies

   Έως 365 μέρες

  cookieconsent

   Συγκατάθεση Πολιτικής cookies

   Έως 2 έτη

  COOKIES ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ 

  Πληροφορίες που αντλούνται μέσω της τεχνολογίας cookies και παρεμφερούς τεχνολογίας κοινοποιούνται σε τρίτους στο πλαίσιο δημιουργίας μηνυμάτων στοχευμένης διαφήμισης που μπορεί να προβληθούν στον χρήστη κατά την επίσκεψή του σε ιστοσελίδες τρίτων. Προσθέτως, η σχετική τεχνολογία cookies επιτρέπει μετρήσεις που σχετίζονται με την δραστηριότητα χρήστη σε άλλον ιστότοπο που παρέπεμψε τον χρήστη στον Ιστότοπο της ΕΕΑΕ.

  COOKIES ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

  Cookies ενδέχεται να χρησιμοποιούνται και για σκοπούς ασφάλειας (πρόληψη κυβερνοεπιθέσεων και κάθε άλλης κακόβουλης δραστηριότητας). 

  Όνομα

  Σκοπός

  Χρόνος Τήρησης

  PHPSESSID

   Για την αποθήκευση του ονόματος χρήστη του συνδεδεμένου χρήστη με ένα κρυπτογραφημένο κλειδί 128bit. Αυτές οι πληροφορίες απαιτούνται για να επιτρέπουν σε     έναν χρήστη να παραμείνει συνδεδεμένος σε έναν ιστότοπο χωρίς να χρειάζεται να υποβάλει το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για κάθε σελίδα που   επισκέπτεται. Χωρίς αυτό το cookie, ένας χρήστης δεν μπορεί να προχωρήσει σε περιοχές της ιστοσελίδας που απαιτούν πιστοποιημένη πρόσβαση.

   Προσωρινό

  __cfduid

   Έχει οριστεί από την υπηρεσία CloudFlare για τον εντοπισμό αξιόπιστης επισκεψιμότητας ιστού. Δεν αντιστοιχεί σε κανένα αναγνωριστικό χρήστη στην εφαρμογή Ιστού   ούτε το cookie αποθηκεύει τυχόν προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες.

   Έως 1 έτος

  COOKIES ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

  Τα cookies ανάλυσης και άλλες τεχνολογίες συλλογής μη προσωπικών δεδομένων συλλέγουν στοιχεία για τον χρήστη του ιστοτόπου και επιτρέπουν τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας του. Τα στοιχεία αυτά βοηθούν στην παρακολούθηση των επιδόσεων του ιστοτόπου, τη μέτρηση των επισκέψεων, την παρακολούθηση του τρόπου πρόσβασης στον ιστότοπο κ.ο.κ.

  Όνομα

  Σκοπός

  Χρόνος Τήρησης

  _ga

     Google Analytics - Διατήρηση αρχείου στατιστικών επισκεπτών

   Έως 2 έτη

  _gid

     Google Analytics - Χρησιμοποιείται για τη διάκριση των χρηστών

   Προσωρινό

  _gat

     Google Analytics - Χρησιμοποιείται για την ορθή λειτουργία της υπηρεσίας συλλογής δεδομένων

   Προσωρινό

  __unam

     Χρησιμοποιείται για την διατήρηση αρχείου διαδραστικότητας και διαμοιρασμού σελίδων του Ιστότοπου σε κοινωνικά δίκτυα     

   Έως 1 έτος

 5. Πώς μπορούν οι χρήστες να διαγράψουν τα cookies

  Εάν ο χρήστης επιθυμεί να απενεργοποιήσει τα cookies, ανάλογα με τον συγκεκριμένο τύπο τους, ο ιστότοπος ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά.

  Ο χρήστης μπορεί πάντοτε να τροποποιήσει τις επιλογές στο πρόγραμμα περιήγησης για να λαμβάνει ειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση cookies ή για να απορρίπτει τη χρήση cookies. Σε αυτή την περίπτωση, εάν ο χρήστης δεν επιτρέπει τη χρήση cookies για συγκεκριμένες υπηρεσίες, ενδέχεται να μην έχει περαιτέρω πρόσβαση σε αυτές. Ο χρήστης μπορεί να μάθει περισσότερες πληροφορίες, σύμφωνα με το πρόγραμμα περιήγησης, χρησιμοποιώντας τους ακόλουθους συνδέσμους:

  Για να ενημερωθεί ο χρήστης περαιτέρω σχετικά με τους τύπους cookies, μπορεί να επισκεφτεί τον ιστότοπο: http://www.allaboutcookies.org.

 6. Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

  Για να μάθει ο χρήστης περισσότερα για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και τα δικαιώματά του, θα πρέπει να ενημερωθεί για την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΕΕΑΕ.

 7. Επικαιροποιήσεις της Πολιτικής «Διαχείρισης Cookies»

  Η ΕΕΑΕ δύναται να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική «Διαχείρισης Cookies» κατά καιρούς για λόγους συμμόρφωσης με κανονιστικές μεταβολές ή προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες της λειτουργίας της και τις νομικές της υποχρεώσεις. Επικαιροποιημένες εκδόσεις της παρούσας Πολιτικής θα αναρτώνται στον ιστότοπό της με ένδειξη ημερομηνίας, ώστε να καθίσταται γνωστό ποια είναι η πλέον πρόσφατα επικαιροποιημένη έκδοση.

  Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης: 15.07.2019