231η συνεδρίαση, 24.07.2015

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

    1. Προκήρυξη εθνικού δημόσιου διαγωνισμού ανάθεσης μετρήσεων Η-Μ ακτινοβολίας από σταθμούς κεραιών για το τμήμα 1.
    2. Παραίτηση - συνταξιοδότηση της Προϊσταμένης ΔΔ & ΤΥ.
    3. Ανακοινώσεις - - Άλλα θέματα

α) Απόδοση αναδρομικών εισφορών και κρατήσεων ΜΤΠΥ,

β) Προώθηση της νομοθεσίας για την διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών καταλοίπων.

Προ ημερησίας διατάξεως

Η συνεδρίαση του ΔΣ έγινε επ' ευκαιρία προγραμματισμένης επίσκεψης στην ΕΕΑΕ του Γενικού Γραμματέα Έρευνας & Τεχνολογίας κ. Θ. Μαλούτα. Ως μέρος του προγράμματος επίσκεψης πραγματοποιήθηκε εθιμοτυπική συνάντηση γνωριμίας και ακολούθησε προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση-ανταλλαγή απόψεων των μελών του ΔΣ και του Γενικού Γραμματέα, εφ' όλης της ύλης των ζητημάτων της ΕΕΑΕ.

Μετά το πέρας της επίσκεψης, το ΔΣ εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ

1. Προκήρυξη εθνικού δημόσιου διαγωνισμού ανάθεσης μετρήσεων Η-Μ ακτινοβολίας από σταθμούς κεραιών για το τμήμα 1.

Σε συνέχεια της απόφασης κατά την 230η συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΕΑΕ στις 19/06/2015 (θέμα 5), το ΔΣ ομόφωνα ενέκρινε το σχέδιο διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοιχτού εθνικού διαγωνισμού, όπως κατάρτισε η υπηρεσία (συνημμένο), με αντικείμενο «Ανάθεση σε συνεργεία εκτέλεσης συγκεκριμένου αριθμού μετρήσεων της εκπεμπόμενης Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας από 300 σταθμούς κεραιών στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας».

2. Παραίτηση - συνταξιοδότηση της Προϊσταμένης ΔΔ & ΤΥ.

Το ΔΣ ενημερώθηκε για την παραίτηση λόγω συνταξιοδότησης στις 29/6/2015 της Προϊσταμένης της Δ/νσης ΔΔ & ΤΥ κ. Γεωργίας Καραντζιά.

Το ΔΣ ομόφωνα εξέφρασε την αναγνώρισή του για την προσφορά της κ. Καραντζιά, σε όλη τη διάρκεια των πολλών ετών που υπηρέτησε με αφοσίωση την ΕΕΑΕ. Το ΔΣ ομόφωνα ευχαριστεί θερμά την κ. Καραντζιά για τις υπηρεσίες που προσέφερε και της εύχεται καλή συνέχεια.

Το ΔΣ έλαβε γνώση του βιογραφικού σημειώματος του κ. Δημητρίου Μπούρα (συνημμένο), υπαλλήλου ΠΕ βαθμού Δ, του κλάδου Διοικητικού-Οικονομικού. Κατόπιν θετικής εισηγήσεως του Προέδρου, το ΔΣ ομόφωνα συμφώνησε ότι ο κ. Δ. Μπούρας πληροί τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, και ομόφωνα αποφάσισε την τοποθέτηση του κ. Δ. Μπούρα στη θέση προϊσταμένου του Τμήματος Οικονομικού και Προμηθειών, καθώς και την ανάθεση στον κ. Δ. Μπούρα των καθηκόντων προϊσταμένου του Τμήματος Προσωπικού και Γραμματείας.

Ο κ. Δ. Μπούρας έχει τα δικαιώματα υπογραφής που προβλέπονται στην περίπτωση Γ της παρ. 1 της απόφασης υπ' αρίθμ. ΕΕΑΕ/1/829 «Μεταβίβαση στον Πρόεδρο του ΔΣ της ΕΕΑΕ, στο Διευθυντή και Προϊσταμένους Τμημάτων της Δ/νσης Διοικητικού της ΕΕΑΕ του δικαιώματος να υπογράφει 'Με γενική εξουσιοδότηση Υπουργού », ΦΕΚ 924/Β/28.12.1988. Επίσης, δυνάμει της παρ. 9 του άρθρου 44 του ν.4310/2014, το ΔΣ μεταβιβάζει στον κ. Δ. Μπούρα το δικαίωμα υπογραφής των δελτίων κίνησης των υπηρεσιακών οχημάτων με αριθμούς κυκλοφορίας KHH 5895/5896/5897/5898/5899/5900/5901/5904, των αδειών των υπαλλήλων της ΔΔ & ΤΥ, καθώς και της εξερχόμενης αλληλογραφίας αρμοδιότητας των παραπάνω δύο Τμημάτων, η δε σχετική απόφαση μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής να ισχύσει προσωρινά, ως και το τέλος Οκτωβρίου 2015, οπότε θα επανεξετασθεί.

Δεδομένων των επειγόντων υπηρεσιακών αναγκών που προκύπτουν από την αποχώρηση της κ. Γ. Καραντζιά και της ανάγκης ομαλής μεταβατικής περιόδου, ιδίως μεσούσης της θερινής περιόδου, το ΔΣ συμφώνησε, ομόφωνα, η κ. Γ. Καραντζιά:
α) να παραμείνει προϊσταμένη της Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού βάσει της υπ' αρίθμ. 2348/2/3/2010 απόφασης με την οποία έχει ορισθεί από τον ΓΓΕΤ προϊσταμένη της ΓΕΛ της ΕΕΑΕ,
β) να παρέχει επί τρίμηνο, το διάστημα 1/8/2015 - 31/10/2015, την υποστήριξή της στη λειτουργία της υπηρεσίας όσον αφορά διοικητικά και οικονομικά θέματα,
υπό την προϋπόθεση να διερευνηθεί από νομικής και οικονομικής απόψεως ότι οι παραπάνω αναθέσεις (α) και (β) είναι συμβατές με το καθεστώς της συνταξιοδότησης, και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Το ΔΣ ενέκρινε συνολική αμοιβή ύψους 3000 ευρώ (καθαρά) για το προαναφερθέν τρίμηνο διάστημα.

3. Ανακοινώσεις -- Άλλα θέματα

α) Απόδοση αναδρομικών εισφορών και κρατήσεων ΜΤΠΥ

Σε συνέχεια της απόφασης της 230ης συνεδρίασης του ΔΣ της ΕΕΑΕ στις 19/06/2015 (θέμα 3), το ΔΣ ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο ότι διαφαίνεται, κατόπιν συνεννόησης με τον πρόεδρο του ΜΤΠΥ, σύγκλιση σε ποσό οφειλής στο ύψος των 3.080,16 ευρώ, κάτι το οποίο είναι αποδεκτό από πλευράς ΕΕΑΕ.

β) Προώθηση της νομοθεσίας για την διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών καταλοίπων

Το ΔΣ ενημερώθηκε λεπτομερώς για τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με τους συμβούλους του αναπληρωτή υπουργού κ. Κ. Φωτάκη και τις διευκρινήσεις που εδόθησαν προκειμένου να προωθηθούν τα νομοθετήματα για τη διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων (229η Συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΕΑΕ στις 3/4/2015, θέμα 1). Επίσης, το ΔΣ ενημερώθηκε για τη συνάντηση εργασίας με αντικείμενο το ρυθμιστικό πλαίσιο διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων που πραγματοποιήθηκε στις 22/7/2015 στην ΕΕΑΕ, στην οποία συμμετείχαν όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς.

Όλα τα θέματα της παρούσας συνεδρίασης επικυρώνονται αυθημερόν.