238η συνεδρίαση, 17.05.2016

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Χρήση σαρωτών σώματος με ακτίνες Χ για τον έλεγχο της παράνομης διακίνησης απαγορευμένων ουσιών στα αεροδρόμια.

Το ΔΣ ενημερώθηκε για την με Α.Π.: ΕΕΑΕ 4963/4.5.2016 επιστολή του Τμήματος Καταπολέμησης Ναρκωτικών της Ελληνικής Αστυνομίας, σχετικά με το ενδιαφέρον της Αστυνομίας για την προμήθεια δύο ειδικών πυλών ακτίνων Χ για εγκατάσταση στα αεροδρόμια Αθηνών και Θεσσαλονίκης, για τον έλεγχο υπόπτων για τους οποίους η ΕΛ.ΑΣ. διαθέτει σοβαρές ενδείξεις για ενδοσωματική μεταφορά ναρκωτικών.

Το ΔΣ μελέτησε την εισήγηση της Υπηρεσίας (συνημμένο Κ. Χουρδάκης, Π. Τριτάκης), καθώς επίσης και κείμενα τεχνικών εκθέσεων Ευρωπαϊκών φορέων από τα οποία η εισήγηση της Υπηρεσίας άντλησε τεχνικά δεδομένα.

Το ΔΣ αποφάσισε, ομόφωνα, ότι η υπόψη πρακτική μπορεί να γίνει αποδεκτή από ραδιολογικής απόψεως και ενέκρινε τη σκοπιμότητα της πρακτικής κατά το άρθρο 1.1.3.α των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας (αιτιολόγηση μη ιατρικών πρακτικών).

Η παραπάνω έγκριση αφορά την πρακτική της έκθεσης με σαρωτές σώματος ακτίνων Χ αποκλειστικά και μόνο για την περίπτωση σοβαρών ενδείξεων, κατά την αστυνομία, υπόπτων για ενδοσωματική μεταφορά ναρκωτικών και παρέχεται υπό τον όρο της αυστηρής τήρησης των προϋποθέσεων που αναφέρονται στην παράγραφο «Συμπέρασμα - Εισήγηση» της συνημμένης εισήγησης της Υπηρεσίας, ο έλεγχος και η τήρηση των οποίων (προϋποθέσεων) θα αποτελέσει το αντικείμενο της αδειοδότησης της λειτουργίας των παραπάνω μηχανημάτων. Επίσης, η έγκριση αφορά δύο συστήματα, από ένα στα συγκεκριμένα δύο αεροδρόμια, και δεν μπορεί να επεκταθεί για την προμήθεια απεριόριστου αριθμού σαρωτών.

Το εν λόγω θέμα επικυρώνεται αυθημερόν.