Αναδρομή στην ιστορία

Η ιστορία της ΕΕΑΕ ξεκινά το 1954, έτος κατά το οποίο ιδρύεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα φορέας με σκοπό την προώθηση των ειρηνικών εφαρμογών της πυρηνικής ενέργειας και τεχνολογίας, με την επωνυμία "Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας". Ακολούθησε ο διαχωρισμός της από το ερευνητικό κέντρο Δημόκριτος, η ανασύστασή της το 1987 και η καθιέρωση της σύγχρονης λειτουργίας της, ως ρυθμιστική αρχή, μέσω του ν. 4310/2014. Κάποια από τα καθοριστικά σημεία για την πορεία και την εξέλιξη του οργανισμού από το 1954 έως σήμερα παρουσιάζονται στο ακόλουθο σχήμα.

2022
14/09/2022

Νέος οργανισμός ΕΕΑΕ

Με την έκδοση του Π.Δ. 67/2022 καθορίζονται εκ νέου η αποστολή, η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες της ΕΕΑΕ.
30/05/2022

Αναθεώρηση εθνικού συστήματος διαχείρισης καταστάσεων ΕΑ

Ριζική αναθεώρηση εθνικού συστήματος διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης από ραδιολογικό/πυρηνικό παράγοντα.
2018
20/11/2018

Νέοι Κανονισμοί Ακτινοπροστασίας

Έκδοση του π.δ. 101/2018, του βασικού νομοθετήματος που θέτει το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη χρήση των ιοντιζουσών ακτινοβολιών
2017
22/09/2017

Επέτειος 30 ετών ρυθμιστικού ρόλου ΕΕΑΕ

Επέτειος 30 ετών από την έκδοση του ν.1733/1987, βάσει του οποίου ανασυστάθηκε η ΕΕΑΕ.
2014
08/12/2014

Νέο νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας ΕΕΑΕ

Νέο νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας ΕΕΑΕ, ως ρυθμιστική αρχή με ανεξαρτησία και μορφή ΝΠΔΔ (ν. 4310/2014). Ενδυνάμωση του ελεγκτικού και ρυθμιστικού της ρόλου και εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας της.
2012
12/10/2012

Αναγνώριση της ΕΕΑΕ ως διεθνούς Περιφερειακού Εκπαιδευτικού Κέντρου

Αναγνώριση της ΕΕΑΕ ως διεθνούς Περιφερειακού Εκπαιδευτικού Κέντρου - Κύρωση με νόμο της μακροπρόθεσμης συμφωνίας με IAEA.
2004
01/08/2004

Ενίσχυση της εθνικής υποδομής και της τεχνογνωσίας σε θέματα ραδιολογικής ασφάλειας

Ενίσχυση της εθνικής υποδομής και της τεχνογνωσίας σε θέματα ασφάλειας ραδιενεργών υλικών και εγκαταστάσεων.
2001
1997
16/05/1997

Ανάθεση αρμοδιότητας για μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες

Η αρμοδιότητα για τις τεχνητά παραγόμενες μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες (π.χ. ηλεκτρομαγνητικά πεδία) ανατίθεται στην ΕΕΑΕ.
1987
22/09/1987

Ανασύσταση της ΕΕΑΕ

Ανασύσταση της ΕΕΑΕ με τον ν. 1733/1987. Επανίδρυση της ΕΕΑΕ ως αποκεντρωμένη δημόσια υπηρεσία, ως όργανο της Πολιτείας για θέματα πυρηνικής ενέργειας, πυρηνικής τεχνολογίας και ακτινοπροστασίας.
1985
08/02/1985

Διαχωρισμός από ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

Ίδρυση του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και ταυτόχρονος διαχωρισμός λειτουργίας από την ΕΕΑΕ (ν. 1514/1985).
1968
20/06/1968

Λειτουργία Κέντρου Πυρηνικών Ερευνών Δημόκριτος

Ξεκινά τη λειτουργία του το Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών Δημόκριτος, εντός της τότε ΕΕΑΕ
1954
26/02/1954

Ίδρυση ΕΕΑΕ

Νόμος 2750 του 1954 "Περί ιδρύσεως Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενεργείας"
.