Αντίκτυπος σε οικονομία και κοινωνία

Κλάδοι-τομείς στους οποίους συνεισφέρει η ΕΕΑΕ

Η συνεισφορά στην εθνική οικονομία και το κοινωνικό σύνολο είναι ουσιαστική και πολύπλευρη, καθώς η λειτουργία και το ρυθμιστικό έργο της ΕΕΑΕ αφορούν ένα ευρύ σύνολο ατόμων, φορέων και οικονομικών δραστηριοτήτων.

Στους ενδιαφερόμενους φορείς και φυσικά πρόσωπα που αφορούν οι δραστηριότητες της ΕΕΑΕ συμπεριλαμβάνονται:

  • επαγγελματικά εκτιθέμενοι σε ακτινοβολίες - το ύψος της απασχόλησης στη χώρας μας στον τομέα αυτό ανέρχεται σε περισσότερους από 11.000 εργαζόμενους,
  • ιατρικά εκτιθέμενοι σε ακτινοβολίες (διάγνωση, θεραπεία),
  • περισσότερες από 100 επιχειρήσεις και εταιρείες της βιομηχανίας, του εμπορίου και των υπηρεσιών,
  • φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης,
  • φορείς εκπαίδευσης,
  • φορείς που εμπλέκονται στην προστασία του περιβάλλοντος, στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και στα σχέδια πολιτικής προστασίας,
  • πρεσβείες και μόνιμες Αντιπροσωπείες σε διεθνείς οργανισμούς.

Η αποστολή της ΕΕΑΕ έχει κοινωνικό προσανατολισμό, με ιδιαίτερη σημασία για τον γενικό πληθυσμό, τους εργαζομένους και το περιβάλλον.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των περιπτώσεων εγκύων που υποβάλλονται σε ιατρικές εξετάσεις με ακτινοβολίες, είτε στο πλαίσιο αντιμετώπισης προβλημάτων υγείας είτε γιατί δεν γνωρίζουν ότι είναι έγκυες. Στα περιστατικά αυτά κυριαρχεί ο φόβος για τις συνέπειες της ακτινοβολίας στο έμβρυο, καθώς και το ερώτημα για την αναγκαιότητα διακοπής κύησης. Σε όλες τις περιπτώσεις η ΕΕΑΕ εξετάζει εκτενώς και υπολογίζει τη δόση στο κύημα, τις πιθανότητες για προσδιοριστέα και στοχαστικά αποτελέσματα, καθώς και τις πιθανότητες εμφάνισης ανωμαλιών και μεταβολής του δείκτη IQ. Η διερεύνηση από την ΕΕΑΕ ισοδυναμεί πρακτικά με διάσωση εμβρύων από αναιτιολόγητη διακοπή κύησης.