Υποτροφίες

Στοχεύοντας στην ενίσχυση του επιστημονικού δυναμικού της χώρας η ΕΕΑΕ θέσπισε, ξεκινώντας από το ακαδημαϊκό έτος 2023-24, Πρόγραμμα Υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες για σπουδές στο εξωτερικό.

Βασικό μέλημα της ΕΕΑΕ είναι η διατήρηση στη χώρα κρίσιμης εμπειρογνωμοσύνης και ύπαρξης κατάλληλα καταρτισμένου επιστημονικού προσωπικού σε γνωστικά αντικείμενα σχετικά με την πυρηνική τεχνολογία, ακτινοπροστασία, ραδιολογική ή πυρηνική ασφάλεια.

Τρέχουσα 2η πρόσκληση ενδιαφέροντος (ακαδημαϊκό έτος 2024-25, ανοικτή μέχρι 26.05.24).

Αίτηση υποψηφιότητας

Κανονισμός υποτροφιών (απόφαση του ΔΣ της ΕΕΑΕ υπ' αρ. 1/283/2022, όπως δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ΦΕΚ 4185/Β/08.08.2022)

 

  • Προηγούμενες προσκλήσεις ενδιαφέροντος

Πρακτικό αξιολόγησης 1ης πρόσκλησης (ακαδημαϊκό έτος 2023-24)

Η υποτροφία απονεμήθηκε στον κ. Κωνσταντίνο Γκουλιάρα, ο οποίος είναι υποψήφιος διδάκτορας πυρηνικής μηχανικής στο Πανεπιστήμιο Purdue των ΗΠΑ.