30 χρόνια ρυθμιστικού ρόλου της ΕΕΑΕ

30 χρόνια ρυθμιστικού ρόλου της ΕΕΑΕ

Το 2017 ήταν για την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας μια επετειακή χρονιά, καθώς συμπληρώθηκαν 30 έτη της σύγχρονης περιόδου λειτουργίας της ως αρμόδια κρατική αρχή με ρυθμιστικό και εποπτικό ρόλο, όπως θεμελιώνεται με τον ν. 1733/1987.

Με την ευκαιρία της επετείου αυτής, παρουσιάζουμε ενημερωτικό υλικό μέσα από το οποίο αναδεικνύονται τα ορόσημα, οι ημερομηνίες-σταθμοί και οι εξελίξεις εκείνες που προσδιόρισαν τη λειτουργία του οργανισμού ως αρμόδια αρχή στους τομείς της ακτινοπροστασίας και της πυρηνικής ασφάλειας από το 1987 και έπειτα. 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως η ιστορία του ονόματος της ΕΕΑΕ ξεκινά το 1954, έτος κατά το οποίο ιδρύθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα φορέας "προς συντονισμόν, προώθησιν και έλεγχον των επιστημονικών και τεχνικών μελετών, ως και των πάσης φύσεως εργασιών των σχετικών προς την άμεσον ή έμμεσον χρησιμοποίησιν εν Ελλάδι της ατομικής ενεργείας", με τον ν. 2750 "Περί ιδρύσεως Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενεργείας".

Ο ρυθμιστικός ρόλος της ΕΕΑΕ ξεκινά με την ανασύστασή της το έτος 1987. 

 

Μια ματιά στην ιστορία

Η ιστορία του ονόματος της ΕΕΑΕ ξεκινά το 1954, έτος κατά το οποίο ιδρύθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα φορέας "προς συντονισμόν, προώθησιν και έλεγχον των επιστημονικών και τεχνικών μελετών, ως και των πάσης φύσεως εργασιών των σχετικών προς την άμεσον ή έμμεσον χρησιμοποίησιν εν Ελλάδι της ατομικής ενεργείας". Διαχωρίστηκε από το ερευνητικό κέντρο "Δημόκριτος" στα μέσα της δεκαετίας του 1980 και ανασυστάθηκε το 1987.

Περισσότερα: