Μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την εξαγωγή προς ανακύκλωση ραδιενεργών πηγών εκτός χρήσης ή ορφανών πηγών που έχει προκηρύξει η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας.

Μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για τον χαρακτηρισμό των ιστορικών ραδιενεργών αποβλήτων που έχει προκηρύξει η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας.

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την προμήθεια Δειγματοληπτών Αέρα.

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) οργανώνει για τέταρτη φορά Διεργαστηριακές Συγκριτικές Μετρήσεις Υψίσυχνων Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 10 του Παραρτήματος «Κανονισμός διενέργειας μετρήσεων των επιπέδων της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στο περιβάλλον σταθμών κεραιών» (ΦΕΚ 346/Β/3.3.2008).

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για τη χορήγηση υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες για σπουδές σε εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού.

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την προμήθεια δοχείων για την επανασυσκευασία και αποθήκευση των ιστορικών ραδιενεργών αποβλήτων.

Η Έκθεση Πεπραγμένων της ΕΕΑΕ, μια απολογιστική έκδοση που αποτυπώνει με τρόπο σύντομο και περιεκτικό το σύνολο των δραστηριοτήτων μας για το έτος 2022, είναι διαθέσιμη.

 

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για τον χαρακτηρισμό των ιστορικών ραδιενεργών αποβλήτων.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!