Τον Υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Μάξιμο Σενετάκη είχαμε τη χαρά να υποδεχθούμε την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2024 στις εγκαταστάσεις της ΕΕΑΕ.

Η Ομάδα Ευρωπαίων Ρυθμιστών Πυρηνικής Ασφάλειας (European Nuclear Safety Regulators Group - ENSREG), στο πλαίσιο της ενθάρρυνσης της εμπλοκής ενδιαφερομένων μερών και κοινού, δημιούργησε ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με τη δεύτερη θεματική αξιολόγηση από ομοτίμους (ΘΑΟ ΙΙ, Topical Peer Review ΙΙ – TPR ΙΙ) που αφορά στην πυροπροστασία σε πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Μετατίθεται εκ νέου η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την εξαγωγή προς ανακύκλωση ραδιενεργών πηγών εκτός χρήσης ή ορφανών πηγών που έχει προκηρύξει η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας.

Τον Σεπτέμβριο του 2023 κυκλοφόρησε από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), σειρά γραμματοσήμων που προβάλλει το έργο της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ).

Απόφαση χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες για σπουδές σε εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού.

Μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών χαρακτηρισμού ιστορικού ραδιενεργών αποβλήτων που έχει προκηρύξει η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας.

Μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την εξαγωγή προς ανακύκλωση ραδιενεργών πηγών εκτός χρήσης ή ορφανών πηγών που έχει προκηρύξει η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας.

Μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για τον χαρακτηρισμό των ιστορικών ραδιενεργών αποβλήτων που έχει προκηρύξει η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας.