Το 2022 έκλεισε με μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για την ΕΕΑΕ. Στις 12 Δεκεμβρίου εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση υπ΄αριθ. 119835 ? 12?12?2022 για την έγκριση της χρηματοδότησης της πρότασης «Ενίσχυση των εθνικών υποδομών για τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων και την αντιμετώπιση ραδιολογικής έκτακτης ανάγκης», συνολικού προϋπολογισμού 5.672.125,82€.

Η πρόταση υποβλήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης «Δημιουργία-Επέκταση-Αναβάθμιση των Υποδομών των Ερευνητικών Κέντρων εποπτείας ΓΓΕΚ» του ʼξονα 4.5 «Ενίσχυση της έρευνας και καινοτομίας» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Το έργο, με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 20 Δεκεμβρίου 2022 εντάχθηκε στον ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ υπό τον τίτλο «ΕΕΑΕ 2.0» και διάρκεια υλοποίησης έως 31/12/2025. Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου ορίστηκε ο κ. Δημήτριος Μπούρας και Αναπληρώτρια Επιστημονική Υπεύθυνος η κ. Ελευθερία Καρίνου.

Η πολύπλοκη διοικητική διαδικασία ολοκληρώθηκε με τις αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών στις 17 Φεβρουαρίου 2023, του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων του τομέα των Δημόσιων Επενδύσεων στις 23 Φεβρουαρίου 2023 και του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας στις 17 Μαρτίου 2023, με τις οποίες το έργο εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εν συνεχεία στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και, τέλος, εκκίνησε η καταβολή της χρηματοδότησης.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι για την κατάρτιση του φακέλου της πρότασης χρηματοδότησης εργάστηκαν εντατικά και επισταμένως τόσο στελέχη, όσο και η διοίκηση της ΕΕΑΕ. Η ένταξη της πρότασης στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης αποτελεί σημαντική αναγνώριση της προσπάθειας αλλά και ταυτόχρονα μια σημαντική επενδυτική και αναπτυξιακή ευκαιρία.

Πιο συγκεκριμένα, το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την ενίσχυση και περαιτέρω ανάπτυξη κρίσιμων εθνικών υποδομών όσον αφορά αφενός την ασφαλή διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων και αφετέρου την αποτελεσματική απόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης εξαιτίας ραδιολογικού ή πυρηνικού παράγοντα.

Ειδικότερα, θα ολοκληρωθεί λεπτομερής απογραφή των ραδιενεργών πηγών, υλικών και αποβλήτων καθώς και η ανακύκλωση των εκτός χρήσης ή ορφανών ραδιενεργών πηγών που φυλάσσονται προσωρινά σε διάφορα σημεία στη χώρα, ενώ θα τοποθετηθούν και θα τεθούν σε λειτουργία νέοι σταθμοί μέτρησης για το τηλεμετρικό δίκτυο εποπτείας ραδιενέργειας στη χώρα και θα γίνουν βελτιώσεις στο υφιστάμενο δίκτυο.

Οι στόχοι της προτεινόμενης αναβάθμισης/επέκτασης των υποδομών συνίστανται, πρωτίστως, στην υλοποίηση της εθνικής πολιτικής για τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων για την ασφάλεια και προστασία του πληθυσμού και του περιβάλλοντος και την αποφυγή της αδικαιολόγητης και περιττής επιβάρυνσης των επερχόμενων γενεών, καθώς και στην εφαρμογή σχετικών ευρωπαϊκών οδηγιών, όπως επίσης και στον εκσυγχρονισμό και πύκνωση του τηλεμετρικού δικτύου εποπτείας της ραδιενέργειας στη χώρα το οποίο, σε περίπτωση ραδιολογικής ή πυρηνικής έκτακτης ανάγκης, συμβάλλει με κρίσιμο τρόπο στην έγκαιρη λήψη αποφάσεων για μέτρα προστασίας του πληθυσμού.