Η ΕΕΑΕ παρουσιάζει έκθεση αναφορικά με την αξιολόγηση της δοσιμετρίας στην ακτινοθεραπεία, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο επιθεωρήσεων και ελέγχων κατά τα τελευταία 15 χρόνια σε όλα τα κέντρα ακτινοθεραπείας της Ελλάδας.

Σκοπός της έκθεσης είναι:
• να παρουσιάσει τα πρόσφατα δεδομένα αναφορικά με τις υποδομές ακτινοθεραπείας στη χώρα, τόσο σε εξοπλισμό όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό,
• να δώσει βασικά στοιχεία μεθοδολογίας για την αξιολόγηση δοσιμετρίας στην ακτινοθεραπεία,
• να παρουσιάσει και να σχολιάσει τα αποτελέσματα σε εθνικό επίπεδο,
• να σκιαγραφήσει την ποιότητα της δοσιμετρίας, όπως καταγράφεται και αξιολογείται, διαχρονικά,
• να αναδείξει τα πιο σημαντικά διδάγματα που προέκυψαν,
• να αποδείξει τη συμβολή και την προστιθέμενη αξία της αξιολόγησης δοσιμετρίας στη βελτίωση των συναφών διαδικασιών στα κέντρα και
• να κοινοποιήσει στους ενδιαφερόμενους τη σχετική δράση και την εμπειρία της ΕΕΑΕ.

Η σημασία της ακρίβειας στην ακτινοθεραπεία

Η ακτινοθεραπεία βασίζεται στην ακτινοβόληση νεοπλασματικών όγκων (στόχων) με υψηλές δόσεις ιοντίζουσας ακτινοβολίας, οι οποίες κατανέμονται στον στόχο με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, διατηρώντας τις δόσεις στα κρίσιμα όργανα και στους γειτονικούς υγιείς ιστούς όσο πιο χαμηλά είναι πρακτικά εφικτό. Η απαίτηση για δοσιμετρική και γεωμετρική ακρίβεια γίνεται πιο σημαντική και αναγκαία στις νέες μεθόδους και τεχνολογίες ακτινοθεραπείας (π.χ. 3D-CRT, IMRT, VMAT, IGRT) και στη στερεοτακτική ακτινοθεραπεία και ακτινοχειρουργική (SRS, SRT, SBRT).

H αξιολόγηση δοσιμετρίας στην ακτινοθεραπεία (Dosimetry Audit) έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα επιτόπιων επιθεωρήσεων, ελέγχων και μετρήσεων της ΕΕΑΕ ήδη από το 2001. Ο πρωταρχικός στόχος της δράσης αυτής είναι να εκτιμηθεί η ορθότητα και η ακρίβεια της δοσιμετρίας που εφαρμόζουν τα κέντρα, να εντοπιστούν τυχόν αστοχίες και αποκλίσεις και να προταθούν λύσεις και διορθωτικές ενέργειες για βελτίωση. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στα κέντρα ακτινοθεραπείας να αξιολογούν τις διαδικασίες που εφαρμόζουν αναφορικά με τη δοσιμετρία των ασθενών, με τη συνδρομή εξωτερικού ανεξάρτητου φορέα.

Δείτε την έκθεση "Dosimetry audits in radiotherapy" (Summary report, September 2018) 

ΑΠΟΔΟΧΗ COOKIES
Το eeae.gr χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.
Διαβάστε περισσότερα ΑΠΟΔEΧOMAI
Our website is protected by DMC Firewall!