Έκθεση Πεπραγμένων για το έτος 2020

Η Έκθεση Πεπραγμένων της ΕΕΑΕ, μια απολογιστική έκδοση που αποτυπώνει με τρόπο σύντομο και περιεκτικό το σύνολο των δραστηριοτήτων μας για το έτος 2021, είναι διαθέσιμη.

Η χρονιά που πέρασε ήταν μια μεγάλη πρόκληση για όλους μας, καθώς ήταν η δεύτερη κατά σειρά χρονιά δοκιμασίας λόγω της πανδημίας. Η ΕΕΑΕ έχοντας ξεκινήσει πιλοτικά από το 2020, υιοθέτησε πλήρως το 2021 διαδικασίες εξ αποστάσεως άσκησης του ρυθμιστικού της ελέγχου και έκανε πλήρη χρήση όλων των ψηφιακών εργαλείων που διευκόλυναν την εξ αποστάσεως εργασία αλλά και την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων με την ΕΕΑΕ μερών.

Ιδιαίτερη πρόκληση αποτέλεσε η επίτευξη των στρατηγικών στόχων της διετίας 2020-21, στο πλαίσιο τήρησης των διετών κύκλων στρατηγικού σχεδιασμού που εφαρμόζουμε. Πορευτήκαμε με πυξίδα την ενίσχυση της ακτινοπροστασίας και της ραδιολογικής ασφάλειας, την αναβάθμιση της κοινωνικής διάστασης του ρόλου της ΕΕΑΕ αλλά και την ενίσχυση της οργανωσιακής και διαχειριστικής επάρκειας της υπηρεσίας και καταφέραμε να φέρουμε εις πέρας τους στόχους. Έτσι, με ακόμη μεγαλύτερη ζέση σχεδιάσαμε το 2021 τους νέους στρατηγικούς στόχους για το διάστημα 2022-23, λαμβάνοντας υπόψη τα πεπραγμένα της προηγούμενης διετίας.

Σημαντικό κομμάτι της αναβάθμισης της κοινωνικής διάστασης του ρόλου της ΕΕΑΕ αποτελούν και οι δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα ακτινοπροστασίας, που το 2021 ήταν πυκνές, καθώς τη χρονιά αυτή ολοκληρώσαμε με επιτυχία το στρατηγικό πρόγραμμα «ΑΥΡΑ - Αξιολόγηση των δραστηριοτήτων σε εθνικό επίπεδο για την προστασία από τις ιοντίζουσες και τις μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες – Δράσεις ευαισθητοποίησης».

Επιπλέον, μέσα στη χρονιά που πέρασε κάναμε σημαντική πρόοδο στην προσπάθεια ριζικής αναθεώρησης του εθνικού συστήματος διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης από ραδιολογικό ή πυρηνικό παράγοντα.

Η χρονιά επισφραγίστηκε με την εκπόνηση και έκθεση σε δημόσια διαβούλευση από την ΕΕΑΕ ενός σημαντικού για τη χώρα σχεδίου, του «Ειδικού Σχεδίου Απόκρισης σε Ραδιολογική ή Πυρηνική Έκτακτη Ανάγκη (ΕΣΑΡΠΕΑ) εξαιτίας σοβαρού ατυχήματος σε πυρηνική εγκατάσταση εκτός συνόρων», ενώ πρόσφατα – εντός του 2022 – έγινε και η τελική του έγκριση.

Είναι σκόπιμο να σημειωθεί ότι μέσα στο 2021 κάναμε όλη την ουσιαστική προετοιμασία για τη συμμετοχή της ΕΕΑΕ στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Αντικείμενο του έργου, που αναμένεται να ενταχθεί εντός του 2022, είναι ο εκσυγχρονισμός δύο κρίσιμων εθνικών υποδομών για i) τη διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων, ii) την απόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει απολογιστικά στοιχεία για τις ρυθμιστικές δράσεις της ΕΕΑΕ στα πεδία των ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών για το έτος 2021, καθώς και τις δραστηριότητές της στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας και καινοτομίας και των διεθνών σχέσεων, καταδεικνύοντας τον σημαντικό ρυθμιστικό ρόλο μας αλλά και τη σημαντική συνεισφορά μας στην παροχή τεχνολογικών και επιστημονικών υπηρεσιών.

Είμαστε περήφανοι διότι και το 2021, παρά τις δυσκολίες και τις αντιξοότητες, παραμείναμε πιστοί στο έργο μας και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία και την πολιτεία καταφέραμε να εκπληρώσουμε στο ακέραιο τον ρόλο μας ως ρυθμιστική αρχή, ειδικά σε ό,τι αφορά στο πεδίο των στρατηγικών μας στόχων.

Η ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων, συμπεριλαμβανομένου του οικονομικού απολογισμού, όπως προβλέπεται στον ν. 4310/2014 που διέπει τη λειτουργία της ΕΕΑΕ, υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Βουλής, κ. Κ. Τασούλα, στον αρμόδιο Υπουργό (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων), κ. Χρ. Δήμα, και στον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας, κ. Αθ. Κυριαζή.

Συνημμένα αρχεία

Έκθεση Πεπραγμένων για το έτος 20211851 kB
DMC Firewall is a Joomla Security extension!