Διαβούλευση ΕΣΑΡΠΕΑ

Ειδικό Σχέδιο Απόκρισης σε Ραδιολογική ή Πυρηνική Έκτακτη Ανάγκη (ΕΣΑΡΠΕΑ) εξαιτίας σοβαρού ατυχήματος σε πυρηνική εγκατάσταση εκτός συνόρων.

Στο πλαίσιο της αναθεώρησης του συστήματος διαχείρισης καταστάσεων ραδιολογικής και πυρηνικής έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με τις προβλέψεις των νέων Κανονισμών Ακτινοπροστασίας, η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) εκπόνησε το «Ειδικό Σχέδιο Απόκρισης σε Ραδιολογική ή Πυρηνική Έκτακτη Ανάγκη (ΕΣΑΡΠΕΑ) εξαιτίας σοβαρού ατυχήματος σε πυρηνική εγκατάσταση εκτός συνόρων».

Η ΕΕΑΕ, βάσει των αρμοδιοτήτων της (παράγραφος 9 του άρθρου 97 του π.δ. 101/2018), αναρτά το Ειδικό Σχέδιο στον διαδικτυακό της τόπο με σκοπό τη δημόσια διαβούλευση.

To εν λόγω Ειδικό Σχέδιο μπορείτε να βρείτε εδώ.

Με το παρόν σχέδιο αντιμετώπισης σοβαρού ατυχήματος σε πυρηνική εγκατάσταση εκτός συνόρων που δύναται να πλήξει την Ελληνική επικράτεια επιδιώκεται η άμεση και συντονισμένη απόκριση των εμπλεκόμενων φορέων σε όλα τα επίπεδα διοίκησης (κεντρικό, περιφερειακό, τοπικό):

  • για την προστασία της υγείας και της περιουσίας των πολιτών, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος, των πλουτοπαραγωγικών πηγών και των υποδομών της χώρας,
  • για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών του συμβάντος τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μεσο-, μακρο-πρόθεσμα,
  • για την ενημέρωση των πολιτών.

Στο παραπάνω πλαίσιο, η ΕΕΑΕ θέτει από σήμερα Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021 σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο του εν λόγω ΕΣΑΡΠΕΑ και προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει, καταθέτοντας γραπτώς τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση του ανωτέρω σχεδίου.

Μετά το πέρας της διαβούλευσης, και μετά από την αξιολόγηση των σχολίων σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει η νομοθεσία (παράγραφος 9 του άρθρου 97 του π.δ. 101/2018), η ΕΕΑΕ θα ενημερώσει τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ), η οποία είναι αρμόδια για την έγκριση του ΕΣΑΡΠΕΑ, για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.

Παρακαλούμε για την αποστολή των σχολίων σας στο diavoulefsi@eeae.gr

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022.