Προσαρμόζουμε τις επιμορφωτικές μας δράσεις στις νέες συνθήκες και παρέχουμε εξ αποστάσεως κατάρτιση!

Η διαδικτυακή κατάρτιση στην ακτινοπροστασία εγκαινιάστηκε σήμερα με ένα σεμινάριο σχεδιασμένο για επόπτες ακτινοπροστασίας σε οργανισμούς που λειτουργούν συστήματα ασφάλειας με χρήση ακτινοβολιών, τα γνωστά μηχανήματα X-rays! 

Στο σεμινάριο συμμετείχαν 35 εκπαιδευόμενοι, που εργάζονται σε εγκαταστάσεις τελωνείων, αεροδρομίων και λιμένων, καθώς και σε μεταφορικές εταιρείες. Το σεμινάριο υποστηρίχθηκε εκ μέρους της ΕΕΑΕ από 2 εκπαιδευτές.

Το πρώτο αυτό διαδικτυακό σεμινάριο, διάρκειας 6,5 ωρών, περιελάμβανε θεωρητικό (7 παρουσιάσεις), αλλά και πρακτικό μέρος (άσκηση, επίδειξη εξοπλισμού).

Δείτε περισσότερα για τις δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης της ΕΕΑΕ εδώ.