Ένας νέος κατάλογος τιμών χρέωσης των παρεχόμενων από την ΕΕΑΕ υπηρεσιών προς τρίτους τέθηκε πρόσφατα σε ισχύ  (Απόφαση 1/261/07.06.2019, ΦΕΚ 2621/Β/28.06.2019 και τροποποιητική Απόφαση 1/262/12.07.2019, ΦΕΚ 3275/Β/27.08.2019).
Οι αναθεωρημένες τιμές αποτελούν μέρος των αλλαγών που επιφέρει η εφαρμογή του νέου κανονιστικού πλαισίου ακτινοπροστασίας, όπως περιγράφεται στο π.δ. 101/2018 και στην κυα 45872/26.03.2019. Ο νέος κατάλογος συντάχθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 45 του ν.4310/2014, που υπαγορεύει τη συνετή διαχείριση πόρων από τη ρυθμιστική αρχή και την επιβολή τελών «κατά τρόπο αντικειμενικό, διαφανή και αναλογικό, προς τον επιδιωκόμενο σκοπό» και σε πλήρη συμφωνία και αντιστοίχιση με τους ισχύοντες Κανονισμούς Ακτινοπροστασίας.

Η γενική τάση του νέου τιμοκαταλόγου είναι η σημαντική μείωση χρεώσεων, χωρίς να θίγεται η λειτουργία της ΕΕΑΕ. Μερικές από τις πιο σημαντικές αλλαγές που παρατηρούνται είναι:
• Η κατάργηση της χρέωσης για την έκδοση προέγκρισης κατασκευής για μαγνητικούς τομογράφους.
• Η αλλαγή του τρόπου χρέωσης των οργανισμών που υπόκεινται σε κανονιστικό έλεγχο. Ακολουθείται πλέον και στις χρεώσεις η κλιμακούμενη προσέγγιση με βάση το επίπεδο κινδύνου και εστιάζουμε στις διεργασίες,
• Η δραστική μείωση και ο εξορθολογισμός των τιμών χρέωσης για μεταφορά ραδιενεργών υλικών, συμπεριλαμβανομένων των ραδιοφαρμάκων, κατά τρόπο που αναμένουμε να ελαφρύνει την επιβάρυνση όσων επωμίζονται το κόστος παραγγελίας (π.χ. ασφαλιστικοί οργανισμοί, δημόσιοι και ιδιωτικοί πάροχοι υπηρεσιών υγείας).
• Η μείωση των τιμών για τις βαθμονομήσεις εξοπλισμού που χρησιμοποιείται τόσο σε νοσοκομειακές πρακτικές όσο και σε βιομηχανικές.
• Η μείωση των τιμών (της τάξης του 20%) για τη δοσιμέτρηση των εκτιθέμενων εργαζομένων που απασχολούνται σε νοσοκομεία και ιδιωτικά εργαστήρια.
• Η χρέωση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων που πραγματοποιεί η ΕΕΑΕ.
Δωρεάν παρέχονται:
• Οι μετρήσεις ραδονίου που εντάσσονται στο πρόγραμμα χαρτογράφησης των συγκεντρώσεων ραδονίου.
• Εργαστηριακές αναλύσεις δειγμάτων που γίνονται στο πλαίσιο έκτακτης ανάγκης ραδιολογικού ή πυρηνικού χαρακτήρα
• Η εκπαίδευση σε προσωπικό φορέων που συμμετέχουν στην αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης ραδιολογικού ή πυρηνικού χαρακτήρα.

Τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή των νέων τιμών χρέωσης είναι πολλαπλά και αφορούν τη λειτουργία της ΕΕΑΕ και τους οργανισμούς που υπόκεινται σε ρυθμιστικό έλεγχο. Μεταξύ άλλων: 
• επιτυγχάνεται αξιόλογη (σε κάποιες περιπτώσεις άμεση, σε κάποιες περιπτώσεις μακροπρόθεσμη) οικονομική ελάφρυνση των συναλλασσόμενων με την ΕΕΑΕ. Ακόμη και στις λίγες περιπτώσεις που φαινομενικά η επιβάρυνση αυξάνεται, π.χ. κόστος έκδοσης άδειας, αυτό δεν ισχύει εάν ληφθεί υπόψη ότι η διάρκεια της άδειας έχει διπλασιαστεί χρονικά (π.χ. από 5 έτη σε 10),
• επιτυγχάνεται συμφωνία και πλήρη αντιστοίχιση με τους νέους Κανονισμούς Ακτινοπροστασίας,
• επιτυγχάνεται σημαντική απλοποίηση του συστήματος των χρεώσεων που συνακόλουθα συνεπάγεται σημαντική βελτίωση σε επίπεδο εσωτερικής διαχείρισης.

ΑΠΟΔΟΧΗ COOKIES
Το eeae.gr χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.
Διαβάστε περισσότερα ΑΠΟΔEΧOMAI
DMC Firewall is a Joomla Security extension!