Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό διαγωνισμό, για την «Ανάθεση σε συνεργεία εκτέλεσης συγκεκριμένου αριθμού μετρήσεων Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας από 300 σταθμούς κεραιών στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας» με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προϋπολογισθείσας δαπάνης 69.000,00 ΕΥΡΩ χωρίς το αντίστοιχο Φ.Π.Α, για χρονικό διάστημα εκτέλεσης των μετρήσεων έξι (6) μηνών. Η ανωτέρω δαπάνη χρηματοδοτείται από τον Ειδικό Λογαριασμό της ΕΕΑΕ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και στο Π.Δ. 118/07 μέχρι την Τετάρτη στις 09.09.2015 και ώρα 14:00 μ.μ.

Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικών & Προμηθειών, κ. Ζάππα, τηλ. 210 6506806, fax. 210 6506748, e-mail: maria.zappa@eeae.gr

 

Συνημμένα αρχεία

Download this file (diakirixi_diagonismos_august2015.pdf)Διακήρυξη διαγωνισμού - 1019 kB
Download this file (perilipsi_diagonismos_august2015.pdf)Περίληψη διαγωνισμού - 484 kB
ΑΠΟΔΟΧΗ COOKIES
Το eeae.gr χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.
Διαβάστε περισσότερα ΑΠΟΔEΧOMAI
DMC Firewall is a Joomla Security extension!