Η Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση Ρυθμιστών στα Πυρηνικά WENRA (Western European Nuclear Regulators Association), εξέδωσε έγγραφο θέσης σχετικά με τις συνθήκες που επικρατούν στο πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια (ZNPP) στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες τεχνικές πληροφορίες, οι βομβαρδισμοί που σημειώθηκαν στις 5 και 6 Αυγούστου 2022 προκάλεσαν ζημιές στην εξωτερική παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, σε έναν σταθμό αζώτου-οξυγόνου και στην εγκατάσταση ξηράς αποθήκευσης αναλωθέντων πυρηνικών καυσίμων, ενώ δεν σημειώθηκε άμεση ζημιά στους αντιδραστήρες ή στις δεξαμενές υγρής αποθήκευσης αναλωθέντος καυσίμου και δεν ανιχνεύθηκε έκλυση ραδιενέργειας.

Με βάση την τεχνική αξιολόγηση του WENRA, οι ζημιές που προκλήθηκαν είχαν περιορισμένο μόνο αντίκτυπο και δεν προκάλεσαν κατάσταση πυρηνικού ατυχήματος σε οποιονδήποτε από τους 6 αντιδραστήρες ή τις αντίστοιχες δεξαμενές υγρής αποθήκευσης αναλωθέντος καυσίμου. Ωστόσο, ο WENRA εξακολουθεί να ανησυχεί για την αποδυνάμωση του επιπέδου ασφάλειας του ZNPP, ειδικά σε ό,τι αφορά στην εξωτερική τροφοδότηση του σταθμού με ηλεκτρική ενέργεια.

Ο WENRA επισημαίνει ότι είναι επιτακτική ανάγκη να επιδεικνύεται η μέγιστη δυνατή αυτοσυγκράτηση και επαγρύπνηση για να αποφευχθεί οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση επίπτωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Συνημμένο θα βρείτε το πλήρες έγγραφο θέσης του WENRA.

Μπορείτε να δείτε εδώ προηγούμενη ανακοίνωση της ΕΕΑΕ αναφορικά με τη θέση του WENRA που, από κοινού με τον HERCA (Heads of the European Radiological Protection Competent Authorities), είχε δημοσιοποιήσει στις 9 Μαρτίου 2022 στοιχεία σχετικά με την αξιολόγηση των πιθανών συνεπειών σε περίπτωση πυρηνικού ατυχήματος στην Ουκρανία.


Our website is protected by DMC Firewall!