Μας ρωτάτε, σας απαντάμε!

Έχουμε συγκεντρώσει μια σειρά ερωτήσεων που δεχόμαστε συχνά τις τελευταίες ημέρες και σχετίζονται με το ειδικό καθεστώς λειτουργίας της ΕΕΑΕ λόγω των μέτρων ανάσχεσης της νόσου COVID-19 και τρέχοντα ζητήματα ακτινοπροστασίας, και σας ενθαρρύνουμε να συμβουλευτείτε τις απαντήσεις πριν επικοινωνήσετε μαζί μας.

 

 

1. Πώς λειτουργεί η ΕΕΑΕ την περίοδο εφαρμογής των μέτρων ανάσχεσης της νόσου COVID-19 και πώς μπορώ να επικοινωνήσω μαζί σας;

Το διάστημα αυτό λειτουργούμε με προσωπικό ασφαλείας και αξιοποιούμε πλήρως τις σύγχρονες μεθόδους τηλεργασίας. Η προσέλευση στα γραφεία της ΕΕΑΕ χωρίς πρότερη επικοινωνία και έγκριση δεν είναι δυνατή.
Σας ενθαρρύνουμε, για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, να επιλέγετε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για οποιαδήποτε επικοινωνία μαζί μας, καθώς και για την αποστολή εγγράφων και την υποβολή δικαιολογητικών ή αιτήσεων. Ειδικότερα, μπορείτε να απευθύνεστε:
• για θέματα γνωστοποίησης, καταχώρισης και αδειοδότησης στη διεύθυνση adeies@eeae.gr
• για θέματα οικονομικής/φορολογικής φύσης στη διεύθυνση logistirio@eeae.gr
• για διευκρινίσεις επί τιμολογίων και οφειλών πελατών στη διεύθυνση pelates@eeae.gr
• για θέματα ατομικής δοσιμέτρησης στη διεύθυνση dosimetria@eeae.gr
• για οποιοδήποτε άλλο θέμα στη διεύθυνση info@eeae.gr

2. Τι προβλέπεται αναφορικά με οικονομικές εκκρεμότητες και οφειλές προς την ΕΕΑΕ;

Η διαδικασία είσπραξης οφειλών παρελθόντων ετών που ξεκίνησε το έτος 2019 βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί τους επόμενους μήνες.
Η τρέχουσα φάση της διαδικασίας περιλαμβάνει την αποστολή ενημερωτικών σημειωμάτων με τη λεπτομερή ανάλυση των λογιστικών υπολοίπων από τιμολόγια παρελθόντων ετών. Αρκετά από αυτά τα σημειώματα απεστάλησαν στις αρχές Μαρτίου 2020, πριν την έναρξη της πανδημίας. Όσοι έλαβαν εντός Μαρτίου 2020 την εν λόγω έγγραφη ενημέρωση από την ΕΕΑΕ, δεδομένων των σχετικών εφαρμοστέων διατάξεων, παρακαλούνται όπως προβούν σε εξόφληση των οφειλών τους σύμφωνα με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στην επιστολή. Με το πέρας της παρούσας κατάστασης θα συνεχιστεί η αποστολή των υπόλοιπων ενημερωτικών σημειωμάτων.
Για οποιαδήποτε τυχόν διευκρίνιση ή πληροφορία αφορά στον προσδιορισμό του λογιστικού υπολοίπου/οφειλής σας προς την ΕΕΑΕ, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση pelates@eeae.gr.

3. Θα χρεωθούν μετρήσεις για τα δοσίμετρα του μήνα Απριλίου, παρόλο που δεν παρελήφθησαν;

Όχι, διότι η χρέωση γίνεται βάσει της μέτρησης. Δεδομένου ότι τον Απρίλιο όλοι οι δοσιμετρούμενοι συνεχίζουν να φορούν το δοσίμετρο Μαρτίου δεν θα γίνει χρέωση υπηρεσιών για τον Απρίλιο.

4. Θα υπολογιστούν οι δόσεις των εργαζομένων για τον μήνα Απρίλιο;

Οι δόσεις των εργαζομένων για τον μήνα Απρίλιο θα υπολογιστούν από τα δοσίμετρα του Μαρτίου, τα οποία εξακολουθούν να φορούν οι εργαζόμενοι, όπως αντίστοιχα γίνεται για το δίμηνο του Ιουλίου - Αυγούστου.

5. Θα μετρηθούν τα δοσίμετρα του μήνα Φεβρουαρίου που έφθασαν καθυστερημένα στην ΕΕΑΕ λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της πανδημίας;

Ναι, τα δοσίμετρα θα μετρηθούν κανονικά και τα αποτελέσματα θα αναγράφονται στις καταστάσεις των επόμενων μηνών.

6. Τι ισχύει για τις επιτόπου επιθεωρήσεις και ελέγχους της ΕΕΑΕ;

Οι απαιτήσεις του ρυθμιστικού πλαισίου ακτινοπροστασίας εξακολουθούν να ισχύουν, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων που ισχύουν σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
Ωστόσο, στο πλαίσιο περιορισμού των μετακινήσεων, το τρέχον διάστημα επιτόπιοι έλεγχοι και επιθεωρήσεις από την ΕΕΑΕ πραγματοποιούνται κατά προτεραιότητα, μόνο σε περιπτώσεις που αξιολογείται ότι συντρέχει επιτακτική ανάγκη από άποψη ακτινοπροστασίας και ραδιολογικής ασφάλειας, λαμβάνοντας πάντοτε τα κατάλληλα προστατευτικά μέτρα.

Επιπλέον, η ΕΕΑΕ διενεργεί πιλοτικά το διάστημα αυτό επιθεωρήσεις εξ αποστάσεως. Οι εξ αποστάσεως επιθεωρήσεις είναι πρακτική καθιερωμένη σε ομόλογες αρχές του εξωτερικού και εφεξής εντάσσεται ως διαδικασία και στο σύστημα διαχείρισης που εφαρμόζει η ΕΕΑΕ, ώστε να ενεργοποιείται σε περιπτώσεις που οι συνθήκες δεν επιτρέπουν τη φυσική παρουσία των επιθεωρητών. 

7. Μπορούν να υποβληθούν αυτή την περίοδο αιτήματα από ενδιαφερόμενους/ες για αναγνώριση ως εμπειρογνώμονες ακτινοπροστασίας ή ιατρικής φυσικής;

Ναι είναι δυνατόν, αλλά μόνο ηλεκτρονικά, όπως περιγράφεται στη διεύθυνση http://eeae.gr/ασφάλεια-ακτινοβολιών/ρυθμιστικός-έλεγχος/ιοντίζουσα-ακτινοβολία/αναγνώριση-υπηρεσιών-εμπειρογνωμόνων.

8. Πώς μπορούν έγκυοι που έχουν υποβληθεί σε ιατρική έκθεση ή οι γυναικολόγοι τους να επικοινωνήσουν με την ΕΕΑΕ την περίοδο αυτή για περαιτέρω πληροφορίες ή συμβουλές;

Αιτήματα για θέματα εκτίμησης δόσης λόγω ιατρικής έκθεσης στη διάρκεια εγκυμοσύνης μπορούν να αποστέλλονται στη διεύθυνση info@eeae.gr. Σε περίπτωση που απαιτείται τηλεφωνική επικοινωνία είναι διαθέσιμος ο αριθμός 210 6506708.

9. Την περίοδο αυτή υπάρχει αυξημένη ανάγκη χρήσης των κινητών ακτινογραφικών συστημάτων. Τι επιπρόσθετα μέτρα ακτινοπροστασίας μπορώ να λάβω ως εργαζόμενος;

Τα μέτρα ακτινοπροστασίας καθορίζονται από τους επόπτες ακτινοπροστασίας και τους εμπειρογνώμονες ακτινοπροστασίας, οι οποίοι μπορούν να αξιολογούν τις συνθήκες χρήσης και έκθεσης και να παρέχουν τις κατάλληλες οδηγίες και συμβουλές. Προς διευκόλυνσή τους, η ΕΕΑΕ επιθυμεί να συμβάλει προτείνοντας τα ακόλουθα:
• χρήση της ακτινοπροστατευτικής ποδιάς,
• προφύλαξη πίσω από τοίχο, αν είναι εφικτό. Επισημαίνεται ότι οι ξύλινες πόρτες είναι σχεδόν διαπερατές στην ακτινοβολία και δεν παρέχουν ακτινοπροστασία, εν γένει,
• λήψη ακτινογραφίας από απόσταση, επεκτείνοντας το καλώδιο ενεργοποίησης κατά το δυνατόν,
• χρήση κολλάρου θυρεοειδούς, εφόσον η χρήση του είναι εφικτή (π.χ. λόγω μάσκας προστασίας),
• χρήση ατομικού δοσιμέτρου, έξω -πάνω από την ακτινοπροστατευτική ποδιά για την καταγραφή της δόσης. Τονίζεται ότι το δοσίμετρο δεν προστατεύει από την ακτινοβολία.
Εφόσον τηρούνται τα παραπάνω μέτρα και λαμβάνοντας υπόψη τις συνήθεις συνθήκες λειτουργίας των κινητών ακτινογραφικών συστημάτων και τα στοιχεία έκθεσης για ακτινογραφίες (π.χ. θώρακα), η δόση ακτινοβολίας που αναμένεται να δεχτεί ένας χειριστής τέτοιου συστήματος παραμένει εξαιρετικά χαμηλότερη από τα θεσμοθετημένα όρια, ακόμα και για τις δυσμενέστερες καταστάσεις φόρτου εργασίας.

10. Μπορεί ένα κινητό ακτινογραφικό σύστημα να χρησιμοποιείται σε μόνιμη βάση σε κάποιο θάλαμο για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών λόγω της πανδημίας;

Ένα κινητό σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνιμα σε συγκεκριμένο θάλαμο εφόσον εξασφαλισθεί από τον οργανισμό η ακτινοπροστασία των γύρω περιοχών – χώρων και του παρευρισκόμενου προσωπικού (π.χ. σε μόνιμες θέσεις εργασίας τριγύρω), καθώς και η επάρκεια θωρακίσεων του θαλάμου, όπου αυτές απαιτούνται.

11. Υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των ιατρικών εξετάσεων ακτινοβολίας που μπορεί να διενεργεί ο εργαζόμενος, π.χ. σε ακτινολογικά συστήματα;

Δεν υπάρχει περιορισμός για τον αριθμό των ιατρικών εξετάσεων ακτινοβολίας που μπορεί να διενεργήσει ένας εργαζόμενος. Υπάρχουν όρια δόσης για την έκθεση των εργαζομένων τα οποία, εφόσον τηρούνται τα προβλεπόμενα ακτινοπροστατευτικά μέτρα, η πιθανότητα να ξεπεραστούν είναι ελάχιστη.

ΑΠΟΔΟΧΗ COOKIES
Το eeae.gr χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.
Διαβάστε περισσότερα ΑΠΟΔEΧOMAI
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd