Ολοκληρώθηκε με επιτυχία, η υλοποίηση του προγράμματος με τίτλο «Αξιολόγηση των δραστηριοτήτων σε εθνικό επίπεδο για την προστασία από τις ιοντίζουσες και τις μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες – Δράσεις ευαισθητοποίησης» και την κωδική ονομασία ΑΥΡΑ – που είχε ξεκινήσει 2017 και χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ υπό τη «Δράση Στρατηγικής Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας.

Στόχος του προγράμματος ήταν η καθιέρωση συστηματικής προσέγγισης για τη συνολική αξιολόγηση του συστήματος ακτινοπροστασίας και της επίδρασης του ρυθμιστικού πλαισίου στην οικονομία και την κοινωνία, καθώς και η ευαισθητοποίηση του κοινού και ειδικών ομάδων-στόχων αναφορικά με τις ακτινοβολίες, κυρίως μέσω πρωτοποριακών δράσεων εκπαίδευσης και ενημέρωσης.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, πέραν του σημαντικού αριθμού επιστημονικών παραδοτέων, πραγματοποιήθηκε μια σημαντική πανελλαδική έρευνα αντιλήψεων, γνώσεων και στάσεων της κοινής γνώμης για τις ακτινοβολίες, ενώ υλοποιήθηκε και μια σειρά από ενημερωτικά βίντεο καθώς και έντυπο ενημερωτικό υλικό που αφορά στις εξής θεματικές:

  • Εφαρμογές οπτικής ακτινοβολίας στην αισθητική
  • Ιατρική έκθεση στη διάρκεια της εγκυμοσύνης
  • Ιοντίζουσες και μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες
  • Κίνδυνοι που προκύπτουν από τις ιοντίζουσες ακτινοβολίες
  • Ορφανές ή έκθετες ραδιενεργές πηγές
  • Ραδόνιο
  • Χρήση laser pointers
  • UV ακτινοβολία

 

Δείτε στο κανάλι της ΕΕΑΕ στο youtube αναλυτικά τα ενημερωτικά βίντεο που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγραμματος ΑΥΡΑ: https://bit.ly/2Wtg44z

 

 

Δείτε εδώ το έντυπο ενημερωτικό υλικό που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος.

ακτινοβολίες
laser_pointers
εγκυμοσύνη
ραδόνιο
Αισθητική
uv ακτινοβολία
DMC Firewall is a Joomla Security extension!