Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), το Τμήμα Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Τμήμα Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, το Εθνικό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» και η Ελληνική Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) συνδιοργανώνουν και συλλειτουργούν για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ιατρική Φυσική - Ακτινοφυσική» (Medical Physics – Radiation Physics) (ΔΠΜΣ ΙΦ-Α).

Ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών που θα επιλεγούν και θα εγγραφούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στο ΔΠΜΣ ΙΦ-Α για απόκτηση ΔΜΣ είναι δεκαεπτά (17), με δυνατότητα αυξομείωσης ανάλογα με τα προσόντα των υποψηφίων.

Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ ΙΦ-Α για απόκτηση ΔΜΣ είναι τρία (3) εξάμηνα. Η διδασκαλία των μαθημάτων κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα πραγματοποιείται στην Αθήνα (ΕΚΠΑ, ΕΕΑΕ και Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»), ενώ η διπλωματική εργασία (τρίτο εξάμηνο) πραγματοποιείται στις έδρες των Ιατρικών Σχολών / Τμημάτων Ιατρικής των συνεργαζόμενων ΑΕΙ.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το ΔΠΜΣ ΙΦ-Α καλούνται να υποβάλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά από 6 Ιουνίου έως και 8 Ιουλίου 2022 (ώρα: 23:59), μόνο ηλεκτρονικά στο e-mail: adalles@med.uoa.gr .

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται καθημερινά από τις 10.00 έως τις 13.00:

  • στη Γραμματεία του Εργ. Ιατρικής Φυσικής της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Μικράς Ασίας 75, Γουδί 115 27, τηλ. 210 7462370, eirbalas@med.uoa.gr
  • στη Γραμματεία του Τμήματος Εκπαίδευσης της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (κα Άννα Ντάλλες), Νεαπόλεως & Πατρ. Γρηγορίου, 153 41 Αγία Παρασκευή, τηλ. 210 6506702,  anna.dalles@eeae.gr
  • στο Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310 999253, empapana@auth.gr
  • στο Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, τηλ. 25510 30519, akotini@med.uoa.gr
  • στο Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τηλ. 26510 07741, demfietz@uoi.gr
  • στο Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, τηλ. 2810 392569, john.damilakis@med.uoc.gr.

Συνημμένα θα βρείτε την αναλυτική προκήρυξη και την αίτηση συμμετοχής. 

Our website is protected by DMC Firewall!