Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα Β' Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο την «Εποπτεία Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος».

Τα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν την παροχή λειτουργικού έργου για:

  • Συντονισμό και υλοποίηση προγράμματος εποπτείας ραδιενέργειας περιβάλλοντος.
  • Αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης ή κρίσεων και εκπόνηση σχεδίων απόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης από πυρηνικά ή ραδιολογικά ατυχήματα ή περιστατικά καθώς και αντιμετώπισης απειλών Ρ/Π (ραδιολογικών, πυρηνικών).
  • Παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης σε θέματα ραδιολογικής και πυρηνικής ασφάλειας.
  • Υλοποίηση ερευνητικών έργων.
  • Εκπόνηση σχεδίων κανονιστικών πράξεων.

Τα απαιτούμενα προσόντα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική προκήρυξη. Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) την αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός προθεσμίας, η οποία έχει ως καταληκτική ημερομηνία την 10.07.2022.

H μη ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω του συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» συνιστά λόγο απόρριψης της υποψηφιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Μ. Καραγκούνη ή στον κ. Δ. Μπούρα, Τμήμα Προσωπικού και Γραμματείας, τηλ. 2106506709, 2106506791, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση jobs@eeae.gr.   

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd