Νέοι Κανονισμοί Ακτινοπροστασίας

Ο διαδικτυακός τόπος της ΕΕΑΕ προσαρμόζεται στις αλλαγές που επιφέρει το νέο κανονιστικό πλαίσιο για την ακτινοπροστασία, όπως διαμορφώνεται με την έκδοση και της κοινής υπουργικής απόφασης 45872/26.03.2019 "Διαδικασίες κανονιστικού ελέγχου πρακτικών ιοντιζουσών ακτινοβολιών - αναγνώριση υπηρεσιών και εμπειρογνωμόνων" (ΦΕΚ 1103/Β/03.04.2019) που ακολούθησε, ως εφαρμοστική νομοθεσία, την έκδοση του προεδρικού διατάγματος 101/2018 "Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2013/59/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό βασικών προτύπων ασφάλειας για την προστασία από τους κινδύνους που προκύπτουν από τις ιοντίζουσες ακτινοβολίες και την κατάργηση των Οδηγιών 89/618/Ευρατόμ 90/641/Ευρατόμ, 96/29/Ευρατόμ, 97/43/Ευρατόμ και 2003/122/Ευρατόμ (ΕΕ L13/17.1.2014) - Θέσπιση Κανονισμών Ακτινοπροστασίας (ΦΕΚ 194/Α/20.11.2018). 

Οι διαδικασίες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη γνωστοποίηση και την έγκριση πρακτικών που υπόκεινται σε κανονιστικό έλεγχο περιγράφονται αναλυτικά στην ενότητα "Ασφάλεια ακτινοβολιών", ενώ στην ενότητα "Έντυπα αιτήσεων" έχουν αναρτηθεί ανανεωμένα πρότυπα για τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων. 

Το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις εφαρμογές των ιοντιζουσών ακτινοβολιών αφορά ένα ευρύ φάσμα εργαζομένων και επαγγελματιών στον χώρο της υγείας, στον χώρο της βιομηχανίας και των υπηρεσιών, αλλά και έναν μεγάλο αριθμό θεσμικών φορέων με αρμοδιότητα στους τομείς της δημόσιας υγείας, της προστασίας του περιβάλλοντος, της πολιτικής προστασίας και γενικά της ασφάλειας των ακτινοβολιών.

Το κανονιστικό πλαίσιο ακτινοπροστασίας αναθεωρήθηκε τα έτη 2018 και 2019. Οι παλιοί Κανονισμοί Ακτινοπροστασίας (Κοινή Υπουργική Απόφαση 1014(ΦΟΡ) 94/25.01.2001, ΦΕΚ 216/Β/06.03.2001) καταργούνται πλήρως. Οι νέοι Κανονισμοί Ακτινοπροστασίας διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τα νέα ευρωπαϊκά Βασικά Πρότυπα Ασφάλειας, όπως περιγράφονται στην Οδηγία 2013/59/Ευρατόμ. Επίσης, έχουν ληφθεί υπόψη τα ευρήματα διεθνών αξιολογήσεων του εθνικού κανονιστικού πλαισίου από ομοτίμους (IRRS 2012, 2017) και η εμπειρία κανονιστικού ελέγχου των τελευταίων 20 ετών.

Οι Κανονισμοί Ακτινοπροστασίας περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • ένα προεδρικό διάταγμα, το οποίο είναι το κύριο νομοθέτημα που θέτει το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη χρήση των ιοντιζουσών ακτινοβολιών, 
 • τρεις υπουργικές αποφάσεις που αφορούν τις διαδικασίες κανονιστικού ελέγχου πρακτικών ιοντιζουσών ακτινοβολιών και την αναγνώριση υπηρεσιών και εμπειρογνωμόνων, την ανάθεση αρμοδιοτήτων για την εφαρμογή στρατηγικών διαχείρισης των υφιστάμενων καταστάσεων έκθεσης και τη θέσπιση εθνικού σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση μακροπρόθεσμων κινδύνων από την έκθεση σε ραδόνιο,
 • αποφάσεις της ΕΕΑΕ, που είναι τεχνικά κείμενα για επιμέρους χρήσεις των ακτινοβολιών, 
 • κείμενα οδηγιών/συστάσεων, που έχουν σκοπό να διευκολύνουν τη συμμόρφωση με τις νέες νομικές απαιτήσεις.

To προεδρικό διάταγμα 101/2018

Το προεδρικό διάταγμα 101/2018 δίνει έμφαση στα ακόλουθα σημεία:

 • στην κλιμακούμενη προσέγγιση στον κανονιστικό έλεγχο με βάση το επίπεδο κινδύνου,
 • στη σημασία της αιτιολόγησης στις ιατρικές εκθέσεις, 
 • στη θέσπιση διαγνωστικών επιπέδων αναφοράς ως εργαλείο βελτιστοποίησης, 
 • στην προστασία των εργαζομένων με ακτινοβολίες, ιδίως για εγκύους και γαλουχούσες,
 • στη σημασία της εκπαίδευσης, κατάρτισης και πληροφόρησης σε όλα τα άτομα, τα καθήκοντα των οποίων απαιτούν συγκεκριμένες ικανότητες στην ακτινοπροστασία,
 • στον καθορισμό των ευθυνών δίνοντας στον οργανισμό (undertaking) την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη από άποψη ακτινοπροστασίας για τις πρακτικές (practices) που εφαρμόζει,
 • στην προώθηση της νοοτροπίας ασφάλειας,
 • στη μείωση του ορίου δόσης του φακού του οφθαλμού για τους επαγγελματικά εκτιθέμενους,
 • στην προστασία από φυσικές πηγές ακτινοβολίας και γενικά στα θέματα περιβάλλοντος,
 • στην προστασία από το ραδόνιο σε κατοικίες και σε χώρους εργασίας, καθώς και νέες απαιτήσεις για τα οικοδομικά υλικά,
 • στη σημασία κατά το στάδιο προετοιμασίας και απόκρισης σε καταστάσεις έκθεσης έκτακτης ανάγκης.

Η κοινή υπουργική απόφαση 45872/26.03.2019 

Η κοινή υπουργική απόφαση 45872/26.03.2019 αποτελεί το βασικό κείμενο της δευτερογενούς εφαρμοστικής νομοθεσίας για το π.δ. 101/2018 και ορίζει:

 • τις διαδικασίες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη γνωστοποίηση και την έγκριση πρακτικών που υπόκεινται σε κανονιστικό έλεγχο για τους σκοπούς της ακτινοπροστασίας βάσει της κλιμακούμενης προσέγγισης,
 • τις πρακτικές για τις οποίες απαιτείται καταχώριση ή αδειοδότηση,
 • τις διαδικασίες για α) την έγκριση εμπειρογνωμόνων ακτινοπροστασίας, εμπειρογνωμόνων ιατρικής φυσικής και υπηρεσιών επαγγελματικής υγείας, β) την έγκριση υπηρεσιών δοσιμέτρησης και γ) την αναγνώριση επόπτη ακτινοπροστασίας.

Το νέο κανονιστικό πλαίσιο αποτελεί αποτέλεσμα ομαδικής, πολύπλοκης και μακρόχρονης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης εκτενούς διαβούλευσης και συνεργασίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders). Τα σχέδια τοu προεδρικού διατάγματος και της κοινής υπουργικής απόφασης είχαν τεθεί σε δημόσια διαβούλευση μέσω της πλατφόρμας opengov.gr. 

ΑΠΟΔΟΧΗ COOKIES
Το eeae.gr χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.
Διαβάστε περισσότερα ΑΠΟΔEΧOMAI
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd