Η ΕΕΑΕ, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), οργανώνει για τέταρτη φορά Διεργαστηριακές Συγκριτικές Μετρήσεις ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων εξαιρετικά χαμηλών συχνοτήτων. Σκοπός των διεργαστηριακών συγκριτικών μετρήσεων είναι η στάθμιση της επίδοσης των διαφόρων εργαστηρίων και ο έλεγχος της καταλληλότητας διαφορετικών οργάνων και διαδικασιών μέτρησης.

Τα ενδιαφερόμενα εργαστήρια καλούνται να συμμετάσχουν στα ακόλουθα πεδία δοκιμών:

α) Διεξαγωγή μέτρησης ηλεκτρικού πεδίου. Οι μετρήσεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ IEC 61786-1:2014, IEC 61786-2:2014 και την Κ.Υ.Α. 3060 (ΦΕΚ 512/Β/25-4-2002).

β) Διεξαγωγή μέτρησης μαγνητικού πεδίου. Οι μετρήσεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ IEC 61786-1:2014, IEC 61786-2:2014 και την Κ.Υ.Α. 3060 (ΦΕΚ 512/Β/25-4-2002).

Οι διεργαστηριακές συγκριτικές μετρήσεις θα πραγματοποιηθούν εντός του Εργαστηρίου Υψηλών Τάσεων του ΕΜΠ (http://highvoltages.ece.ntua.gr) κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου 2022 σε ημερομηνίες που θα οριστούν μετά από συνεννόηση με όλα τα εργαστήρια που θα συμμετάσχουν.

Δείτε αναλυτικά:

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: 18 Απριλίου έως 23 Μαϊου 2022.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd