Στις 7 Σεπτεμβρίου 2023 κυκλοφόρησε από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), σειρά γραμματοσήμων που προβάλλει το έργο της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ). Αποτελείται από ένα τευχίδιο με δέκα αυτοκόλλητα γραμματόσημα που απεικονίζουν τον ρυθμιστικό και τον κανονιστικό ρόλο της ΕΕΑΕ, τις υπηρεσίες που παρέχει στους πολίτες, καθώς και χαρακτηριστικά παραδείγματα πηγών ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών.

Κάθε γραμματόσημο, που σχεδιάστηκε από το καλλιτεχνικό τμήμα της Διεύθυνσης Φιλοτελισμού των ΕΛΤΑ, αποτυπώνει, με μια φρέσκια ματιά, βασικούς πυλώνες δράσης της ΕΕΑΕ: το ρυθμιστικό και ελεγκτικό έργο στους τομείς των ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών, τη λειτουργία του τηλεμετρικού δικτύου μέτρησης της ραδιενέργειας περιβάλλοντος, τη διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που αφορούν ραδιολογικούς κινδύνους, τη δοσιμέτρηση των επαγγελματικά εκτιθέμενων εργαζομένων, τις μετρήσεις ραδιενέργειας.

Όπως σημειώνει ο πρόεδρος της ΕΕΑΕ, κ. Χρ. Χουσιάδας, η σειρά αυτή δημιουργήθηκε στο «πλαίσιο εξωστρέφειας της ΕΕΑΕ και τη βλέπουμε ως μια ευκαιρία να γνωρίσει το κοινό, γενικό και ειδικό, το έργο και τη δράση μιας υπηρεσίας που καθημερινά μεριμνά για την ασφάλεια όλων μας έναντι των κινδύνων που προκύπτουν από τις ακτινοβολίες, είτε τεχνητές είτε φυσικές».

site 2

Τα γραμματόσημα για την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας μπορείτε να τα βρείτε στο εδώ και εδώ.