Η ΕΕΑΕ δημοσιεύει συγκεντρωτικά στοιχεία για τις επιτόπιες μετρήσεις της εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από σταθμούς κεραιών, που πραγματοποιήθηκαν το 2022, καθώς και τον απολογισμό λειτουργίας του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων για το ίδιο έτος.

Ειδικότερα δημοσιεύεται:

(α) έκθεση με τα συγκεντρωτικά στοιχεία που αφορούν στις επιτόπιες μετρήσεις εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από σταθμούς κεραιών, τις οποίες πραγματοποίησαν η ΕΕΑΕ και εξουσιοδοτημένα συνεργεία το 2022.

Με σκοπό τον έλεγχο της τήρησης των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, η ΕΕΑΕ πραγματοποιεί επιτόπιες μετρήσεις:

  • αυτεπαγγέλτως και κατά τρόπο δειγματοληπτικό, ετησίως σε ποσοστό 20% τουλάχιστον των αδειοδοτημένων από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) κεραιών, που λειτουργούν εντός σχεδίου πόλεως,
  • κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι και επί τόπου μετρήσεις σε 2.381 σταθμούς κεραιών σε όλη την Ελλάδα και διαπιστώθηκαν 4 περιπτώσεις πιθανών υπερβάσεων των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, σε θέσεις εκτός αστικού ιστού, δηλαδή σε περιοχές που συνιστούν πρακτικά «πάρκα κεραιών». 

Τα αναλυτικά αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται στον διαδικτυακό τόπο της ΕΕΑΕ στη διεύθυνση http://eeae.gr/επιτόπιες-μετρήσεις-ηλεκτρομαγνητικών-πεδίων και στη νέα εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα και συσκευές ‘e-κεραίες’ https://ekeraies.gr/ (διαθέσιμη σε iOS και Android). Συνολικά προβάλλονται τα αποτελέσματα περισσότερων από 21.000 επί τόπου μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που έχουν γίνει στο περιβάλλον 11.817 περίπου σταθμών κεραιών από το 2008 έως σήμερα.

(β) απολογισμός λειτουργίας του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων (ΕΠΗΠ) για το έτος 2022. Ο απολογισμός περιλαμβάνει αναλυτικά συγκεντρωτικά αποτελέσματα μετρήσεων των 500 σταθερών σταθμών μέτρησης του ΕΠΗΠ, καθώς και των 10 κινητών σταθμών που λειτουργούν σε δήμους της χώρας.

Όπως προκύπτει από τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα, οι τιμές που έχουν καταγραφεί από όλους τους σταθμούς μέτρησης είναι πολύ χαμηλότερες των θεσπισμένων ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού.

Το ΕΠΗΠ είναι ένα πανελλαδικό τηλεμετρικό δίκτυο σταθμών συνεχούς μέτρησης της υψίσυχνης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, διασυνδεδεμένο on-line με τη διαδικτυακή πύλη paratiritirioemf.eeae.gr, όπου προβάλλονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων. Πρόκειται για ένα αποκεντρωμένο σύστημα διαρκών μετρήσεων, το οποίο είναι ενταγμένο στην πραγματικότητα και στην καθημερινότητα των πολιτών σε όλη τη χώρα.

Δείτε ακόμη:
συγκεντρωτικά αποτελέσματα μετρήσεων για τα έτη 2008-2022
αναλυτικά στοιχεία για τις διαπιστωθείσες υπερβάσεις ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού.

Our website is protected by DMC Firewall!