Συγκεντρωτικά στοιχεία και συμπεράσματα από τις επιθεωρήσεις σε οργανισμούς με πρακτικές ιοντιζουσών ακτινοβολιών το έτος 2019

inspections general

Η ΕΕΑΕ αναρτά συγκεντρωτικά στοιχεία και συμπεράσματα από τις επιθεωρήσεις σε οργανισμούς με πρακτικές ιοντιζουσών ακτινοβολιών το έτος 2019, κατ’ εφαρμογή της περίπτωσης (γ) της παρ. 2 του άρθρου 104 του π.δ. 101/2018 που προβλέπει ότι διατίθεται στο κοινό η γενική εικόνα του προγράμματος επιθεωρήσεων και τα κύρια ευρήματα από την εφαρμογή του σε ετήσια βάση. 

Η έκθεση με συγκεντρωτικά στοιχεία και συμπεράσματα από τις επιθεωρήσεις σε οργανισμούς με πρακτικές ιοντιζουσών ακτινοβολιών το έτος 2019 περιλαμβάνει πληροφορίες για το σύστημα και πρόγραμμα επιθεωρήσεων, στατιστικά στοιχεία για το έτος 2019 και συνοπτικά ευρήματα.

Ο συνολικός αριθμός των επιθεωρηθέντων οργανισμών το έτος 2019 ανήλθε σε 311. Οι «έκτακτες» επιθεωρήσεις ήταν 22 (7% επί του συνόλου των επιθεωρήσεων), ενώ συνολικά έγιναν 40 «απροειδοποίητες» επιθεωρήσεις σε οργανισμούς (13% επί του συνόλου των επιθεωρήσεων). 

Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι οι οργανισμοί διασφαλίζουν ικανοποιητικά την ακτινοπροστασία και ασφάλεια των εργαζομένων, του πληθυσμού, των ασθενών και του περιβάλλοντος. Οι μη συμμορφώσεις που καταγράφηκαν ήταν στην πλειοψηφία τους ήσσονος σημασίας από πλευράς ακτινοπροστασίας και ως εκ τούτου δεν ήταν αναγκαία η ανάκληση των εγκρίσεων (άδειας ή αποδεικτικού καταχώρισης) ή η επιβολή κυρώσεων, εκτός δύο περιπτώσεων. 

Η ΕΕΑΕ διενεργεί επιτόπιες επιθεωρήσεις στις εγκαταστάσεις των οργανισμών, με στόχο την επιβεβαίωση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου. Εφαρμόζοντας την κλιμακούμενη προσέγγιση, το πρόγραμμα επιθεωρήσεων συντάσσεται σε ετήσια βάση και τροποποιείται ανάλογα με τις προκύπτουσες μηνιαίες ανάγκες.

 

ΑΠΟΔΟΧΗ COOKIES
Το eeae.gr χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.
Διαβάστε περισσότερα ΑΠΟΔEΧOMAI
Our website is protected by DMC Firewall!