Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας συμμετείχε στην 84η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από το Σάββατο 7 έως και την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2019, υπό το συντονισμό της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), στον ενιαίο χώρο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στο Περίπτερο 13, stand 31. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν σημαντικά ερευνητικά αποτελέσματα των Εποπτευόμενων Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων της ΓΓΕΤ. Για περισσότερες πληφορορίες μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση της ΓΓΕΤ. 

Η ΕΕΑΕ συμμετείχε στην 84η ΔΕΘ με δύο κύριες δράσεις: η μία ήταν ένα σύντομο κουίζ γνώσεων για τις ακτινοβολίες και η δεύτερη αφορούσε τους μετρητές ραδονίου που μπορούμε να τοποθετήσουμε στον χώρο που ζούμε για να μετρήσουμε τα επίπεδα φυσικής ραδιενέργειας.

Ακολουθεί σχετικό φωτογραφικό υλικό. 

 

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Χ. Δήμας, στο περίπτερο της ΕΕΑΕ στην 84η ΔΕΘ.
Επισκέπτης της έκθεσης δοκιμάζει τις γνώσεις του για τις ακτινοβολίες, μέσω ενός σύντομου κουίζ.
Ο Γ.Γ. Έρευνας και Τεχνολογίας, κ. Αθ. Κυριαζής, μαζί με τον Πρόεδρο και στελέχη της ΕΕΑΕ στο περίπτερό της στην 84η ΔΕΘ.
Ενημέρωση των επισκεπτών για τους πραγματικούς κινδύνους των ακτινοβολιών.
Ο Πρόεδρος και στελέχη της ΕΕΑΕ κατά τα εγκαίνια της έκθεσης.
Ενημέρωση των επισκεπτών για τους πραγματικούς κινδύνους των ακτινοβολιών.
Ενημέρωση των επισκεπτών για τους πραγματικούς κινδύνους των ακτινοβολιών.