logo

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια πληροφοριακού συστήματος και συνδεόμενης βάσης δεδομένων» για την ενίσχυση του Τμήματος Αδειών και Ελέγχων (ΤΑΕ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής, CPV: 72262000‐9 ‐ Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού, προϋπολογισθείσας δαπάνης πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ήτοι εξήντα δύο χιλιάδες ευρώ (62.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Οι προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν μέχρι τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020, ώρα 14:00 μ.μ., με ευθύνη του Προσφέροντος Οικονομικού Φορέα, στο Τμήμα Οικονομικού & Προμηθειών της ΕΕΑΕ με οποιονδήποτε τρόπο, αυτοπροσώπως, ταχυδρομικώς ή με courier με συστημένη επιστολή και θα παραλάβουν Αριθμό Πρωτοκόλλου από το Πρωτόκολλο της ΕΕΑΕ.

Η διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού διατίθεται στον διαδικτυακό τόπο της ΕΕΑΕ, καθώς και στη διαδικτυακή πύλη του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (www.promitheus.gov.gr).

Σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται εγγράφως (e‐mail: maria.zappa@eeae.gr), το αργότερο 6 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται εγγράφως. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο δεν εξετάζονται. Οι απαντήσεις επί των ερωτήσεων και διευκρινήσεων που θα υποβάλλονται, θα αναρτώνται στον διαδικτυακό ιστότοπο της ΕΕΑΕ στο αντίστοιχο πεδίο της διακήρυξης και των ανακοινώσεων.

Σχετικά έγγραφα:

Απαντήσεις σε αιτήματα διευκρίνισεων ή ερωτήσεις: 

Our website is protected by DMC Firewall!