Χρήση ακτινοπροστατευτικών μέσων ασθενούς σε ακτινολογικές εφαρμογές

Μέχρι πρόσφατα, η χρήση ακτινοπροστατευτικών μέσων ασθενούς (π.χ. ακτινοπροστατευτικές ποδιές, προστατευτικά γονάδων, κλπ.) κατά τη διενέργεια ακτινολογικών εξετάσεων, ήταν συνήθης πρακτική για τη μείωση των επιπτώσεων της ιοντίζουσας ακτινοβολίας στον ασθενή. Οι σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις στον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό  στον τομέα της διαγνωστικής και επεμβατικής ακτινολογίας τα τελευταία χρόνια, δίνει τη δυνατότητα μείωσης της δόσης στον εξεταζόμενο. Παράλληλα, έχει μελετηθεί εκτενέστερα τόσο το όφελος όσο και ο κίνδυνος από τη χρήση ακτινοπροστατευτικών μέσων ασθενούς. Τα παραπάνω είχαν ως αποτέλεσμα την αναθεώρηση της χρήσης στην πράξη αυτών των μέσων και την έκδοση πρόσφατων σχετικών οδηγιών από διεθνείς επαγγελματικούς οργανισμούς.

Με σκοπό την αξιολόγηση των πρόσφατων δεδομένων και την παροχή καθοδήγησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δημιουργήθηκε ομάδα εργασίας με εκπροσώπους από τους σημαντικότερους ευρωπαϊκούς οργανισμούς στον χώρο των ιατρικών εφαρμογών των ακτινοβολιών και της ακτινοπροστασίας: European Federation of Organisations for Medical Physics (EFOMP), European Federation of Radiographer Societies (EFRS), European Society of Radiology (ESR), European Society of Paediatric Radiology (ESPR), EuroSafe Imaging, European Radiation Dosimetry Group (EURADOS) και European Academy of DentoMaxilloFacial Radiology (EADMFR). Η ομάδα εργασίας, στην οποία υπήρχε και εκπρόσωπος της ΕΕΑΕ, κατέληξε ομόφωνα στη δημοσίευση κειμένου το οποίο παρέχει καθοδήγηση για τη χρήση ακτινοπροστατευτικών μέσων ασθενούς σε ακτινολογικές εφαρμογές.

Η σύνοψη των σχετικών συστάσεων βρίσκεται στο συνημμένο έγγραφο. Εδώ μπορείτε να δείτε τη σχετική δημοσίευση.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!