Ολοκληρώθηκαν οι δράσεις ενημέρωσης που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος "ΑΥΡΑ".

Ανακαλύψτε ποια είναι η δόση ιοντίζουσας ακτινοβολίας που δέχεστε ετησίως, απαντώντας σε μερικές απλές ερωτήσεις.

Το διοικητικό συμβούλιο και το προσωπικό της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας πληροφορήθηκαν με βαθιά λύπη τον θάνατο του Ομότιμου Διευθυντή Ερευνών του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" Δρ. Ιωάννη Παπάζογλου. 

Η ΕΕΑΕ ενεργοποίησε μια νέα ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής δικαιολογητικών για μια σειρά από διαδικασίες αναγνώρισης ή εξουσιοδότησης.

Η ΕΕΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και των εξετάσεων συμβούλων ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ), διοργανώνει σεμινάριο εκπαίδευσης στην ασφαλή μεταφορά εμπορευμάτων κλάσης 7 (ραδιενεργά υλικά).

Αξιολόγηση της διεξαγωγής της εκπαίδευσης, πληροφόρησης και κατάρτισης στην ακτινοπροστασία εντός των οργανισμών, υπό τις ειδικές συνθήκες που έχουν επιβληθεί από την πανδημία COVID-19.

Σε συνέχεια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη επιστημονικού συνεργάτη για την υποστήριξη του προγράμματος με κωδικό 001-08 «Επιστημονικό πρόγραμμα ενίσχυσης διαχείρισης και ανάλυσης οικονομικών και επιχειρησιακών δεδομένων και υποστήριξης μοντέλων προβλεπτικής διοίκησης στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)», η ΕΕΑΕ δημοσιεύει το πρακτικό της αξιολόγησηςκαι την απόφαση επικύρωσής του.

Η Έκθεση Πεπραγμένων της ΕΕΑΕ, μια απολογιστική έκδοση που αποτυπώνει με τρόπο σύντομο και περιεκτικό το σύνολο των δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας για το έτος 2020, είναι διαθέσιμη.

Our website is protected by DMC Firewall!