Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό διαγωνισμό για την εκτέλεση μετρήσεων της εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από 4000 σταθμούς κεραιών σε όλη τη χώρα.

Η ΕΕΑΕ αναρτά συγκεντρωτικά στοιχεία και συμπεράσματα από τις επιθεωρήσεις σε οργανισμούς με πρακτικές ιοντιζουσών ακτινοβολιών το έτος 2021. 

Oλοκληρωμένη έκθεση που αφορά στον κανονιστικό έλεγχο των οργανισμών που διενεργούν πρακτικές παραγωγής ή διαχείρισης NORM υλικών στην Ελλάδα.

Η Ομάδα Ευρωπαίων Ρυθμιστών Πυρηνικής Ασφάλειας (European Nuclear Safety Regulators Group - ENSREG) έθεσε σε δημόσια διαβούλευση τα σχέδια των εγγράφων που αφορούν στη δεύτερη θεματική αξιολόγηση από ομοτίμους (Topical Peer Review - TPR II) για την «πυροπροστασία σε πυρηνικές εγκαταστάσεις».

Στο πλαίσιο της υποστήριξης του προγράμματος με κωδικό 001-06 «Επιστημονικό πρόγραμμα ενίσχυσης αδειοδότησης και επιθεώρησης οργανισμών ιοντιζουσών ακτινοβολιών και ιατρικών εφαρμογών μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών», προκηρύσσεται (1) θέση επιστημονικού συνεργάτη, που θα απασχοληθεί στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Η ΕΕΑΕ, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), οργανώνει για τέταρτη φορά Διεργαστηριακές Συγκριτικές Μετρήσεις ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων εξαιρετικά χαμηλών συχνοτήτων.

Τροποποιητική διάταξη αναφορικά με την παροχή γνώσεων σε θέματα ακτινοπροστασίας σε ιατρικό και μη προσωπικό εντός οργανισμών που πραγματοποιούν ιατρικές εκθέσεις περιλαμβάνει η κυα 323803/2022.

Η οπτική ακτινοβολία βρίσκει εφαρμογή, εκτός από την ιατρική, και στον χώρο της αισθητικής.

Our website is protected by DMC Firewall!